torsdag 25 juni 2020

Information


Till vårdnadshavare under sommarveckorna 27-32

Vi kommer att vara sammanslagna på Rönneholms förskola veckorna 27-32.
Rönneholms förskolas adress är Nordlindsväg 86 precis vid Rönneholmsparken.
Under dessa veckor kommer det att finnas personal och barn från Rönneholm, Bellevue, Gyllebo och Mellanhedens förskolor öppettiderna är 6.15–18.00.
Ingångarna på Rönneholms förskola kommer att vara skyltade med respektive förskolas namn så att ni ser i vilka avdelningar ni ska vara. Personal kommer att möta upp ute på gården för att undvika att vi samlas för många vuxna inne i lokalerna.


Dörrkoden får ni muntligen av era barns pedagoger, vänligen håll denna mellan er vuxna och endast till de som hämtar och lämnar för era barns säkerhet.

Vi har tillgång till Rönneholms Christiania-cyklar som kommer att användas för olika utflykter i vår vackra stad.

Då vi är flera förskolor tillsammans har vi sammanställt en sommarpärm med rutiner, riktlinjer utifrån Trygg och säker förskola och annan nyttig och användbar information för våra pedagoger för att skapa en trygg och säker förskola under vår sammanslagning.

All mat som kommer att serveras under sammanslagningen tillagas i vårt kök på Rönneholms förskola.

Egen ryggsäck tar barnen med hemifrån packad med extrakläder, solkräm, solhatt, blöjor mm som barnen har behov av under sin förskole vistelse.
Tänk på att namna barnens kläder väl synligt då det är flera förskolor på en förskola.

Respektive förskola har med sig sina egna telefoner.


Med vänlig hälsning

Anette Åkesson                                                                                                        
Biträdande Förskolechef                                                           
Bellevue, Gyllebo & Mellanhedens          
Förskolor                                                                                  
anette.akesson@malom.se                       torsdag 18 juni 2020

Kvalitetsrapport 2020

Nu har vi sammanställt utvärderingen av den utbildning och undervisning vi erbjuder barnen i en kvalitetsrapport.

Ni kan läsa Kvalitetsrapporten här på bloggen under fliken Styrdokument och lokala planer.

måndag 15 juni 2020

Information om höstens grupper


Äntligen har vi fått lite vårvärme och härligt väder och med det många uteaktiviteter med barnen. Tyvärr påverkar Covid -19 mycket av de avslutningsaktiviteter vi brukar göra tillsammans med er vårdnadshavare och vi hoppas att ni har förståelse för detta.

I samband med att vi är ute mer behöver barnen ha tillgång till solskydd, såsom keps, hatt och solkräm och vi ber er se över barnens lådor så att de har tillgång till detta. För att säkerställa att barnen får i sig tillräckligt med vätska under varma dagar, så har vi köpt in kåsor till barnen.

Sommarsammanslagningen kommer att vara på Rönneholm v 27-32. Just nu får vi frågor gällande förändring av semestrar, vi är restriktiva med förändringar utifrån att vi har beviljat våra medarbetare semester utifrån de uppgifter ni tidigare lämnat in. Vi har förståelse för att ändringar kan behöva göras och ber er gällande detta ta kontakt med biträdande förskolechef om ni har frågor kring ändring av semester.

Innan vi går till sammanslagningen behöver vi er hjälp med att tömma era barns lådor och platser i hallarna, då vi under de veckor vi inte är på plats får förskolan storstädad.

Till hösten kommer vi också att förändra organisationen på Gyllebo och Mellanhedens förskola till följande:

Mellanhedens förskola kommer att avvecklas till sommaren och de barnen kommer att vara på Gyllebo förskola. Vi kommer att byta plats på nuvarande Pingvinen och Lejonet, så att Pingvinen blir Lejonets avdelning och tvärtom.
Vi kommer att ha en avdelning för yngre barn (1-3) och en avdelning för äldre barn (4-5) på varje sida av huset. Delfinen (1-3) och Pingvinen (4-5) kommer att vara på ena sidan och där kommer Malika, Cindy, Sandra, Fatme, Gesa och Hanna arbeta. Lejonet (1-3) och Elefanten (4-5) kommer att vara på andra sidan och där kommer Tania, Maria, Linda, Marie, Medya, Carina, Marielouise att arbeta och rekrytering av förskollärare pågår.

Mona och Mimmie kommer efter sommaren att börja på Bellevue förskola och vi önskar dem lycka till.

Vi har tillsammans med medarbetarna valt att göra denna förändring utifrån följande perspektiv:

·         Barnen lär känna den personal som de kommer att ha under hela sin förskoletid. Även om ett barn flyttar till avdelningen för äldre barn så är barnet nära sina inskolningspedagoger.
·         Övergång mellan avdelningar från yngre till äldre barn är smidigare och blir mer flytande utifrån barnets mognad.
·         Äldre och yngre barn träffas mer regelbundet och lär av varandra.
·         Om ett barn ska flytta upp till avdelningen för äldre barn och har en kompis som är ett år yngre är den kompisen närmare.


Denna förändring medför att Mellanhedens barn kommer att delas i två grupper och ingå i Pingvinen eller Elefantens befintliga avdelningar, då vi fyller på i de befintliga äldre barns avdelningarna. Mellanhedens, Elefanten och Lejonets personal kommer att berätta för er på vilken avdelning ert barn kommer att vara. Delfinen och Lejonet (tidigare Pingvinen) kommer att behålla sina grupper som de ser ut i dagsläget. Elefanten och Pingvinen (tidigare Lejonet) kommer att fyllas på med barn från Mellanhedens förskola.

I arbetet med förändringen av barngrupperna till hösten har medarbetarna genom diskussioner utifrån ett barnperspektiv och med kunskap om respektive barn delat in barnen i höstens grupper.


Med vänlig hälsning

Anette Åkesson                                        Johanna Kjellander Hansen
Bitr Förskolechef                                      Förste Förskollärare

Matsedel v. 25


måndag 1 juni 2020

Utvecklingssamtal och avslutningssamtal

Hej!
Terminen börjar lida mot sitt slut och vi håller just nu på med förberedelser kring barnens utvecklingssamtal/avslutningssamtal. För de barn som börjar förskoleklass, kommer ni bli erbjudna ett avslutningssamtal och de barn som förblir på förskolan efter sommaren, blir erbjudna ett utvecklingssamtal. Pedagogerna på avdelningen kommer inom kort att kontakta er för att boka en tid för samtal.

fredag 22 maj 2020

Popcornkonst!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: *nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära*förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
*förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

I rummet möts barnen av ett bord där penslar, färg, papper, lim och en tallrik med popcorn står uppdukade. Direkt när barnen kommer  in i rummet och får syn på materialet är det flera av barnen som uppmärksammar tallriken med popcorn. Ett barn säger: -” Popcorn! Jag gillar verkligen popcorn att äta.” Ett annat barn fortsätter: ”Jag vill äta popcorn.”  Vi sätter oss ner vid bordet och pratar om vad vi ser framför oss på bordet och hur vi skulle kunna arbeta med materialet. Pedagogen visar lite inspiration i form utav bilder. På dessa bilder kan vi se träd med vårblommor som symboliseras av popcorn.  Barnen verkar närma sig uppgiften med ett stort engagemang och intresse. Pedagogen uppfattar att nyfikenheten kring att använda sig utav popcorn  är stor och ger en extra dimension till barnens skapande.  Ett barn säger: ”Det blir ett gott träd. Nam nam nam.” Ett barn fortsätter: ”Jag ska ta några popcornmoln” och tar ett par popcorn från tallriken och sätter fast popcornen som nu får symbolisera moln på konstverket.  –”Vi behöver mera popcorn. Jag vill äta mitt träd.”
Ett barn försöker sätta fast ett popcorn, men popcornet ramlar av pappret. Barnet säger: ”Jag behöver mera lim”. Barnet tar mera lim på pappret. Därefter försöker barnet på nytt med popcornet. Denna gången verkar popcornet fastna! Ett annat barn som sitter bredvid tittar nyfiket på kompisens process att fästa sina popcorn. Barnet säger: ”Det som är bra med detta limmet är att det blir genomskinligt när det torkar.” Barnen tittar på varandra och ler.

Inom poststrukturalismen ses samspelet mellan människan och material som i ett samhandlande med varandra.  Det är inte bara interaktion mellan människor som skapar subjekt och lärande, utan det är även i samspel med materia och ting, så kallad intra-aktion, som subjektet blir till och lärande kommer till stånd. Det skapas en socio-materiell relation mellan människan och tinget. I denna relation har både människan och tinget kraft att sätta igång ett skeende. Ting kan få saker att hända, lika väl som människor. Just i aktiviteten med popcorn kan vi som pedagoger se hur barnen och materialet samspelar med varandra. Där både barn och material har en kraft som samspelar med den andre och det skapas en socio-materiell relation med varandra.


måndag 18 maj 2020

Plantering!Vi har de senaste veckorna planerat mycket tillsammans med barnen på avdelningen. Några av barnen har planterat i plastburkar. Att odla krasse är spännande för denna finurliga ört är väldigt snabbt på att gro till sig och barnen har märkt skillnad från dag till dag! Perfekt för att bibehålla intresse, nyfikenhet och skapa en positiv upplevelse kring barns erfarenhet att odla! I dessa plastburkar har vi även kunna urskilja krassens rötter, något som ibland kan vara klurigt när en odlar i krukor eller pallkragar. Barnen har blivit nyfikna när de sett sina kompisar odla och själva velat bli delaktiga i odlingarna. "Kan man äta detta?" har varit en fråga som dykt upp hos barnen vid flera tillfällen. Javisst kan vi det! Krasse är dessutom väldigt näringsrikt och gör gott för kroppen! 

En dag startade vi även upp ett projekt ute på gården där en av cykelförrådets väggar fick blir en odlingsvägg. I plastfickor odlades krasse och rädisor. Barnen fick gro fröer och därefter själva sätta upp plastfickorna på väggen. Tanken var att även här kunna följa de små fröerna och deras rotsystem och kunna reflektera under processens gång med barnen, från hela förskolan. Vi insåg att barnens nyfikenhet till dessa odlingar gjorde det svårt att få plastfickorna att sitta kvar. Så vi tar med oss att barnens intresse för att odla är stort och engagerande, och vi har påbörjat en process att förhoppningsvis kunna iordningsställa ett ordentligt växthus ute på gården. 

torsdag 30 april 2020

Information från ledningen


Till samtliga vårdnadshavare!
Innerligt tack för att barnen kommer friska till förskolan! Vi har längtat efter barnen, och nu är alltfler tillbaka efter lättare infektioner! Pedagogerna vittnar om pigga och nyfikna barn som vill leka och lära!

Hålla avstånden i förskolan
Att hålla avstånden i förskolan är mycket svårt, ja faktiskt helt omöjligt, när det gäller pedagogernas samspel med barnen, eller barnen emellan.

För att förhindra smittspridning av Covid -19 håller istället vi vuxna avstånd, t ex pedagogernas varande i personalrummet, på möten eller i utbildningar (ofta digitala).
Ni märker kanske att även till er vårdnadshavare strävar pedagogerna efter att ha visst avstånd, inte för att vi vill det, utan för att vi tar vårt ansvar.

I kapprummen/hallarna, uppstår vid vissa tider trängsel. Detta är olämpligt i nuläget. Därför ber vi er att vistas max 2 familjer och en pedagog i kapprummet samtidigt vid lämning eller hämtning. Övriga ombedes vänta utanför så länge. Detta innebär att ni, som lämnar under just de tider då ni brukar vara flera, behöver beräkna att lämning och hämtning kommer att ta längre tid än vanligt. Vi önskar även att äldre syskon (i skolåldern) stannar på gården utanför dörren. Om äldre syskon hämtar, måste syskonens egna kamrater stanna utanför gården och invänta hämtningen.

Vi hoppas att ni, liksom vi, tycker att detta är angeläget och förstår ovan. Pedagogerna kan hjälpa till att påminna om max 2 familjer och en pedagog i hallen/kapprummet, men ansvaret vilar på varje vuxen i detta fallet.

Avslutningsvis, iakttagelser som flera pedagoger lyft fram till mig:
”Så roligt det är när barnen är friska och därmed glada, pigga och orkar med hela dagens lek och utforskande! Såhär skulle det vara alltid i förskolan, för barnens bästa!”

Vänligen,
Anette Åkesson
Biträdande förskolechef Gyllebo och Mellanhedens förskola

Morgon på Gyllebo förskola


Idag möttes jag av denna inspirerande miljön när jag öppnade förskolan. Jag blir så nyfiken på barnens lek. Vad är det barnen har byggt upp igår eftermiddag? En bokhandel? En lägenhet?

I förskolan pratar vi om vikten att inspireras av miljön. Detta är en viktig del av detta arbete. Barnen och personal som stänger förskolan bygger upp en miljö som får lov att stå kvar till barn och personal som öppnar upp förskolan dagen efter.

Att spara för att kunna fortsätta en lek eller ett utforskande av material ger en positiv effekt. Det kan handla om att spara en uppbyggd lekmiljö som i detta fall, spara ett flygplan i lego för att fortsätta leken efter mellanmål eller ställa en bok synlig för att läsa en gång till. Att ge barnen förutsättningar att fortsätta en lek/ett utforskande handlar oxå om att återvända till samma platser flera gånger och regelbundet, till exempel samma lekplats eller samma park.

onsdag 29 april 2020

Uppgift: Bygg Turning Torso


Turning Torso kommer ofta upp i barnens samtal. Idag fick en grupp barn uppgiften att bygga Turning Torso med valfritt bygg-material på avdelningen. Barnen jobbade enskilt eller i par.


måndag 20 april 2020

Projekt Pallkragar

På gården finns det tre stycken pallkragar. Dessa pallkragar har under den senaste veckan varit del av våra barns projekt. Initialt var det ett barn som förvandlade dessa till en buss, detta gav inspiration till flera av barnen som ville bli delaktiga att utforma dessa pallkragar på nya sätt! Projektet har fortsatt under flera dagar och barnen har kommit och gått i transformationen av dessa pallkragar! 

Barns agentskap

 Barns agentskap som teoretiskt begrepp är centralt i barndomssociologiska sammanhang där barndomar ses som sociala konstruktioner och betonar vikten av att barns eget aktörskap och rättigheter ges utrymme. Barns agentskap beskriver handlingsutrymmet att agera självständigt/kollektivt utefter egna val. Förskolan ska arbeta för att skapa förutsättningar för varje barn att utveckla sin tilltro på sin egna förmåga samt att bli delaktiga och få reellt inflytande över utbildningen som bedrivs på förskolan.


Jag förundras ofta över barns förmåga till divergent tänkande under dagarna. Divergent tänkande handlar om att skapa kreativa, kanske ofta flera, lösningar till samma problem. Det är ett fritt tänkande. Där vuxna ibland kan upplevas som aningens "stelbenta" utifrån att vi har föreställningar om hur någonting "bör vara", tenderar barn att ha ett mer öppet sinne som tillsammans med en dos fantasi skapar förutsättningar till ett mer fritt, innovativt resonerande! Som vid följande tillfälle. Ett barn kom och ville vara med och måla i en av pallkragarna. Barnet uttryckte önskan om en specifik färg som hen fick. Barnet uttryckte även en önskan om vatten till färgen, då barnet skulle måla vid en av de andra pallkragarna. Barnet såg hinken med vatten, som de andra barnen använde till den ena pallkragen. Pedagogen uppfattar att barnet ser hur hinken används i den ena pallkragen. Hur ska vatten kunna transporteras över några meter till den andra pallkragen där just detta barn tänkt att måla?  Pedagogen tolkar barnets tystnad som att hen funderar över vilket typ av lösning som skulle krävas för att hen skulle få med sig vatten till färgen. Efter en stund ber barnet om hinken. Pedagogen lyfter upp hinken till barnet som fortsätter processen genom att doppa sin "behållare" med färg. Färgen får därmed ett tunt lager med vatten över sig, vilket möjliggör en stunds målande för barnet borta vid en av de andra pallkragarna! Barnet går därefter nöjt bort till den andra pallkragen för att sätta igång med målandet!    

"Nu gjorde jag ett träd" säger ett av barnen till de andra barnen som håller på att måla. Barnet fortsätter: "Jag tog orange istället. Titta! Det blir brunt!" visar barnet. De andra barnen tittar på hur färger förändras då kompisens pensel blandar färgerna.

Barnens samtal fortsätter:  "Om vi skvätter lite gult, blir det som stjärnor!" Barnen reflekterar tillsammans om hur de ska få till stjärnor. Barnet som hade idéen hittar inte färgen gul, men hittar orange som transformeras till stjärnor när den möter den blåa färger på brädorna.
Kreativiteten stannade inte vid pallkragarna..

torsdag 9 april 2020

Påskfirande


Påsk
”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen” (Lpfö18)

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." (Lpfö18)
Igår firade vi påsk här på förskolan. Förmiddagens aktiviteter började med att vår kock på förskolan kokat ägg till barnen som de skulle få måla. Det blev en kreativ stund där barnen experimenterade med olika färger och mönster. Vi satt gemensamt vid ett bord. Aktiviteten gav upphov till många spännande reflektioner kring färgers föränderlighet och barnens motiv på deras ägg. 


I den post-strukturella teorin, en vetenskaplig inriktning som med flera teorier, ligger till grund för förskolans läroplan (Lpfö 18). I denna teorin kan vi pedagoger samla på oss strategier för undervisningen vi bedriver. Vi kan exempelvis inom post-struktualismen läsa om samspelet mellan människa och ting, en sk. intra-aktion. Vi finner även ett annat begrepp, socio-materiella relationer, som beskriver relationen mellan människa och ting, där båda parter får saker att hända med den andra. Tinget kan sätta igång en process hos människan där både tinget och människan förändras genom mötet dem emellan. Inom post-struktualismen finns även ett begrepp, rhizomatiskt lärande, där de menar att lärandet inte är linjärt eller sker i en tydlig progression, utan rör sig i olika riktningar, att barnens lärande är oförutsägbart och det finns inga begränsningar i. Tänk er ett komplext rotsystem, ett rhitzom, där denna underjordiska jordstam, utan synbar början och slut, utan tillsynes ordning.

Under mötet med äggen uppstod många tankar hos barnen, "vad händer om jag tappar ägget?", "är ägget kokt?", färgerna blandas med varandra och blev till nya nyanser/färger, skal gick sönder; går det att måla på skalet som är krossat? Inom det utvecklingspedagogiska perspektivet finns tre principer:

*
Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala
 
*
Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt
*
Att ta tillvara mångfalden av barns idéer

Utifrån dessa vill vi skapa möjlighet för våra barn på Mellanheden att ta del av varandras tankar och mångfalden av kunskap som varje enskilt barn besitter. Barn lär av barn hela tiden. Det finns en rikedom av idéer och kunskap som vi vill öppna upp som möjligheter till kunskapande hos våra barn här på Mellanheden. Där har vi pedagoger ett ansvar att rikta fokus på barnens egna kunskap och möjligheter att inspireras och ta lärdom av varandra. Att skapa forum för barns reflekterande och ge dem förutsättningar till att göra återkast, gå tillbaka till aktiviteter de haft och kunna göra sitt egna lärande synligt, för sig själv samt för kompisarna.Efter vår påsklunch blev barnen bjudna på ett fantastiskt vackert fruktfat av vår kock Susanne. Hon hade förberett ett fat full av färg och smak. Barnens ansiktsuttryck sa mycket om deras glädje när de fick se detta fat! Det var stora leenden och glada tillrop!

                           Stort tack för denna vecka! Vi vill önska er alla en härlig ledighet! 


Stadions lekplats

I tisdags blev det en cykelutflykt till lekplatsen vid stadion. Barnen åkte linbana, gick handgång och gick balans på stockar. Det blandat med massor av lek 😊 vi hade en härlig förmiddag i det fina vårvädret☀️🧢
tisdag 7 april 2020

Cykeltvätt och att göra städning till något kul

Måndag eftermiddag fick cyklarna en rengöring.
Städa är ett mindre populärt ord för barnen. När vi skulle gå in fick barnen denna eftermiddag istället uppdrag som gjorde att gården blev städad snabbt och med samarbete mellan barnen.

Uppdrag: samla in alla gula leksaker

Uppdrag: samla in alla blå leksaker.


måndag 6 april 2020

Lika värde


”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling.”
(
Lpfö 18)

Lika värde

Vi läser en av kompisböckerna, ”Lika värde”, som en del av vårt projektarbete på Mellanhedens förskola. Boken handlar om hur vi alla ser olika ut, att vi alla har olika egenskaper och att vi alla är lika värda!
 -”Ungefär som pusselbitar, funderar kanin i boken. Vi är alla olika, precis som pusselbitar, och tillsammans bildar vi en stor enhet, likt ett stort pussel. Efter att vi har läst boken säger ett barn: ”Vi ser olika ut” och tittar på ett annat barn varit med och läst. ”Just det” säger pedagogen. ”Ni ser olika ut, precis som djuren i boken, och ni är lika värda!” Samtalet fortskrider med att vi drar likheter till sagan om att vi alla är som olika pusselbitar. Att alla barnen på Mellanhedens förskola är varsin pusselbit och alla bitar är lika viktiga i att bilda en större gemenskap, för att hela pusslet ska kunna bli komplett, behövs alla pusselbitar. Varje barn behövs för att bidra med sin unika egenskap. Alla våras olikheter är en tillgång och vi vill främja ett klimat på förskolan där allas idéer och tankar får ta plats.
-”Jag har brunt hår” säger ett barn.  Ett av barnen skriver sitt namn vid dennes teckning. –”Jag kan inte skriva mitt namn” säger ett av barnen. –”Jag kan!” säger ett barn som befinner sig i närheten och hör samtalet. Barnet som uppmärksammat oss på att hen kan skriva namnet, plockar med sig papper, penna och springer iväg. Snart återkommer barnet med ett namn nedskrivet på en papperslapp. –”Här är ditt namn” och visar barnet, vars namn står skrivet på lappen. Barnet lyser upp och får ett stort leende på sina läppar.
Dessa solidariska handlingar, som till synes små, gör så oerhört mycket med barnen. Barnen är med och bidrar med sin kunskap och hjälpsamhet. Barn lär utav varandra i ett kooperativ lärande, i ett interagerande med varandra och ett våra miljöer runtom oss. Där vi delar med av utav våra kunskaper och ser våra olika förmåga som en av alla våra gemensamma styrkor. Barnen lärprocesser sammanvävs genom att vi lär av varandra och vi lär av att vara aktiva agenter i ens kunskapssökande.


Information angående Covid 19


onsdag 25 mars 2020

Störningar vid telefonsamtal

För tillfället kan det uppstå störningar då det är svårt att höra vad som sägs under telefonsamtal när vi samtalar med er. Vi hoppas ni kan ha överseende med detta och hoppas att problemet ska rätta till sig så snart som möjligt.

torsdag 19 mars 2020

Information med anledning av corona-viruset

Sveriges regering utreder hur de ska göra om de måste stänga skolor och förskolor. Malmö stad följer råd och bedömningar från regeringen och ansvariga myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten. Om deras information ändras så kommer vi att anpassa oss efter det.

Vi är beredda på förändringar

Att förskolan fungerar är viktigt för att resten av samhället ska fungera. Därför har förskoleförvaltningen planerat för olika situationer, till exempel om många medarbetare och/eller barn är sjuka eller om det bestäms att förskolorna måste stänga.

Även om förskolor måste stänga kommer vi att ha ett antal förskolor öppna för barn till vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb, eller som av särskilda anledningar behöver ha sina barn i förskolan. De barn som måste vara på förskolan kommer att placeras på de förskolor som är öppna. Om detta händer kommer vi att informera alla vårdnadshavare och samla in de uppgifter som behövs för att kunna lösa situationen.

Varje dag räknar vi hur många barn och medarbetare som är på plats på förskolorna. Just nu är många sjuka eller hemma av andra anledningar. Vi fortsätter vår verksamhet som vanligt men alla rektorer är beredda på att göra snabba förändringar om det behövs.

Förskoleförvaltningens fokus är, och kommer alltid att vara, att barn och medarbetare ska må bra och att vi ska fortsätta vår verksamhet som vanligt så länge det är möjligt.  

Om ditt barn blir sjukt

Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Detta gäller:
·       Alla barn och medarbetare som känner sig sjuka ska stanna hemma. Det gäller även om man bara har en lätt förkylning. 

·       Innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan ska barnet ha varit friskt i två dagar.

·       Förskolans medarbetare är inte experter på olika sjukdomar. Om medarbetarna tycker att ditt barn verkar sjukt tar de inte emot barnet på förskolan. Om du inte tycker likadant är det förskolans rektor som bestämmer om barnet får vara på förskolan eller inte.

·       Om ditt barn blir sjukt på förskolan ska du så snabbt som möjligt hämta ditt barn. Förskolan kontaktar dig om ditt barn blir sjukt. Se till att förskolan enkelt kan komma i kontakt med dig.

·       Meddela förskolan så tidigt som möjligt om ditt barn är sjukt eller hemma av en annan anledning. 

·       Meddela förskolan senast klockan 14.00 dagen innan du planerar att lämna ditt barn på förskolan igen.
 


Viktigt att sprida korrekt information 

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sprida korrekt information och att hantera den oro som finns. Förskolan får inte berätta om barns, medarbetares eller vårdnadshavares hälsa. Det strider mot lagen. Alla frågor om smittade och smittspridning hanteras av Smittskydd Skåne.

På www.malmo.se/corona hittar du aktuell information från Malmö stad. Använd gärna Google translate om du behöver översätta till andra språk.

Följ Folkhälsomyndighetens råd om hur du tvättar händerna och hur du undviker att sprida smitta. Information på flera olika språk finns på:  www.folkhalsomyndigheten.se

Det finns även mycket bra information på www.krisinformation.se

Ny information


Om det kommer nya beslut eller förändringar kommer du att få ny information. Vi hoppas att du förstår att nya beslut kan komma snabbt och att vi gör vårt bästa för att informera dig så snart vi kan. Om du har frågor går det självklart bra att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar
Lars Norlin
Rektor
0703-678611
lars.norlin@malmo.se

onsdag 18 mars 2020

Till dig som har barn på Mellanhedens förskola


18 mars 2020

Ditt barn kommer att ha en plats på Gyllebo förskola. Förändringen gäller från den 18 mars och tills vidare. Vi anpassar verksamheten efter antal barn och personal. Vi återkommer när vi flyttar tillbaka verksamheten till Mellanhedens förskola
Gyllebo Förskola
Telefon:  Cykelhjältarna 0709-341119 och Diamanterna 0708-633438
Frågor och mer information
Vi hoppas att vi tillsammans kan göra denna tid så bra som möjligt för alla barn, vårdnadshavare och för personalen. När vi kan flytta tillbaka till vår förskola kommer du att få information om det.

Har du frågor får du gärna kontakta oss.
Med vänlig hälsning
Lars Norlin
Rektor
0703-678611
lars.norlin@malmo.se
Anette Åkesson
Biträdande förskolechef
0723-529513
anette.akesson@malmo.se