fredag 22 maj 2020

Popcornkonst!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: *nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära*förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
*förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

I rummet möts barnen av ett bord där penslar, färg, papper, lim och en tallrik med popcorn står uppdukade. Direkt när barnen kommer  in i rummet och får syn på materialet är det flera av barnen som uppmärksammar tallriken med popcorn. Ett barn säger: -” Popcorn! Jag gillar verkligen popcorn att äta.” Ett annat barn fortsätter: ”Jag vill äta popcorn.”  Vi sätter oss ner vid bordet och pratar om vad vi ser framför oss på bordet och hur vi skulle kunna arbeta med materialet. Pedagogen visar lite inspiration i form utav bilder. På dessa bilder kan vi se träd med vårblommor som symboliseras av popcorn.  Barnen verkar närma sig uppgiften med ett stort engagemang och intresse. Pedagogen uppfattar att nyfikenheten kring att använda sig utav popcorn  är stor och ger en extra dimension till barnens skapande.  Ett barn säger: ”Det blir ett gott träd. Nam nam nam.” Ett barn fortsätter: ”Jag ska ta några popcornmoln” och tar ett par popcorn från tallriken och sätter fast popcornen som nu får symbolisera moln på konstverket.  –”Vi behöver mera popcorn. Jag vill äta mitt träd.”
Ett barn försöker sätta fast ett popcorn, men popcornet ramlar av pappret. Barnet säger: ”Jag behöver mera lim”. Barnet tar mera lim på pappret. Därefter försöker barnet på nytt med popcornet. Denna gången verkar popcornet fastna! Ett annat barn som sitter bredvid tittar nyfiket på kompisens process att fästa sina popcorn. Barnet säger: ”Det som är bra med detta limmet är att det blir genomskinligt när det torkar.” Barnen tittar på varandra och ler.

Inom poststrukturalismen ses samspelet mellan människan och material som i ett samhandlande med varandra.  Det är inte bara interaktion mellan människor som skapar subjekt och lärande, utan det är även i samspel med materia och ting, så kallad intra-aktion, som subjektet blir till och lärande kommer till stånd. Det skapas en socio-materiell relation mellan människan och tinget. I denna relation har både människan och tinget kraft att sätta igång ett skeende. Ting kan få saker att hända, lika väl som människor. Just i aktiviteten med popcorn kan vi som pedagoger se hur barnen och materialet samspelar med varandra. Där både barn och material har en kraft som samspelar med den andre och det skapas en socio-materiell relation med varandra.


måndag 18 maj 2020

Plantering!Vi har de senaste veckorna planerat mycket tillsammans med barnen på avdelningen. Några av barnen har planterat i plastburkar. Att odla krasse är spännande för denna finurliga ört är väldigt snabbt på att gro till sig och barnen har märkt skillnad från dag till dag! Perfekt för att bibehålla intresse, nyfikenhet och skapa en positiv upplevelse kring barns erfarenhet att odla! I dessa plastburkar har vi även kunna urskilja krassens rötter, något som ibland kan vara klurigt när en odlar i krukor eller pallkragar. Barnen har blivit nyfikna när de sett sina kompisar odla och själva velat bli delaktiga i odlingarna. "Kan man äta detta?" har varit en fråga som dykt upp hos barnen vid flera tillfällen. Javisst kan vi det! Krasse är dessutom väldigt näringsrikt och gör gott för kroppen! 

En dag startade vi även upp ett projekt ute på gården där en av cykelförrådets väggar fick blir en odlingsvägg. I plastfickor odlades krasse och rädisor. Barnen fick gro fröer och därefter själva sätta upp plastfickorna på väggen. Tanken var att även här kunna följa de små fröerna och deras rotsystem och kunna reflektera under processens gång med barnen, från hela förskolan. Vi insåg att barnens nyfikenhet till dessa odlingar gjorde det svårt att få plastfickorna att sitta kvar. Så vi tar med oss att barnens intresse för att odla är stort och engagerande, och vi har påbörjat en process att förhoppningsvis kunna iordningsställa ett ordentligt växthus ute på gården.