måndag 20 augusti 2018

Höstterminen 2018 är igång!

Efter några veckors sammanslagning av förskolorna i området och spännande möten med nya miljöer är vi nu tillbaka på Gyllebo och Mellanheden. Vi vill hälsa alla återvändande familjer välkomna tillbaka! Och vi vill hälsa alla våra nya familjer välkomna hit till oss, vi ser fram emot att få lära känna er!


Under inskolningen läggs grunden till ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och hemmet. Inskolningen är viktig för att barnet och ni som föräldrar skall bli bekanta med förskolans lokaler och rutiner, samt lära känna personal och andra barn. Att börja förskolan kan vara en stor omställning som väcker frågor och funderingar hos både dig som förälder och hos ditt barn. I samband med barnets inskolning får ni skriftlig information. Förskoleförvaltningen har i år tagit fram filmer som handlar om att börja förskolan. Länkarna som ni hittar längre ner fungerar bäst i google chrome.


Alla frågor och funderingar som dyker upp under terminens gång är välkomna!
Att börja förskola
https://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/Sa-funkar-forskolan/Att-borja-forskolan.html
Vad är förskola?
https://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/Sa-funkar-forskolan/Vad-ar-forskola.html