tisdag 18 juni 2019

Ny flik med länkar till styrdokument

Högst upp på bloggens förstasida finns det olika flikar.

En nyhet är att du som vårdnadshavare nu kan hitta länkar till våra styrdokument under en av flikarna.

Här kan du läsa:

- Läroplan för förskolan 2018

- Barnkonventionen

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling som är specifik för vår förskola

- IKT-plan för förskoleområde Innerstaden 2


Har du frågor om innehållet kan du prata med personalen på ditt barns avdelning eller maila förste förskollärare Johanna Kjellander Hansen på Johanna.Hansen@malmo.se

måndag 17 juni 2019

VU-dagar Hösten 2019

Den 9 september och 6 november har Mellanhedens förskola stängt på grund av utbildning för personalen.

Förskolan i Malmö ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje läsår.
Om du som vårdnadshavare inte kan ha ditt barn hemma den här dagen så vill vi att du meddelar personalen minst fjorton dagar innan, så vi kan ordna omsorg på annan förskola för ditt barn.

Välkommen att höra av dig om du har frågor!

Med vänliga hälsningar
Lars Norlin, förskolechef
0703-67 86 11
lars.norlin@malmo.se

torsdag 13 juni 2019

Semestertider på Mellanheden och Gyllebo förskola

Från och med nästa vecka börjar semestern för några av våra barn och medarbetare. För att möta upp detta behöver vi då ändra lite i vår organisation. Det kommer att finnas känd personal under hela sommaren på plats och möta era barn.

På måndag och tisdag i vecka 25 kommer Mellanhedens förskola starta sin verksamhet på Gyllebo förskola. Klockan 9.00 går barn och personal upp till Mellanheden. Onsdag och torsdag vecka 25 kommer vi alla, Mellanheden och Gyllebo, att vara tillsammans på Gyllebo förskola hela dagar.

Under vecka 26 och 27 är Mellanheden och Gyllebo tillsammans på Gyllebo. Johan, vår kock, arbetar under vecka 26. Under vecka 27 får vi vår mat från Rönneholms kök.

Vecka 28 flyttar vi till Rönneholms förskola, tidigare info gällande detta finns på bloggen. Sammanslagningen är förlängd till och med vecka 32.

Vecka 33 öppnar vi åter upp Gyllebo och Mellanhedens förskola som vanligt. Öppning sker på Lejonet mellan 615-730 och därefter öppnar samtliga avdelningar upp på Gyllebo och Mellanhedens förskola.

Har det blivit ändringar gällande den ledighet som ni har anmält till oss ber vi er informera oss om detta. Det är viktig information till oss inför planering av våra måltider under vecka 26-32.

För ytterligare information kontakta Anette Åkesson, 0723-529513, anette.akesson@malmo.se.

onsdag 5 juni 2019

Till vårdnadshavare under sommarveckorna 26-31

Vi kommer att vara sammanslagna på Rönneholms förskola veckorna 26-31.
Erikslust och Rönneholm kommer att börja sammanslagningen v 26, Bellevue förskola kommer v 27 och Gyllebo och Mellanheden kommer till Rönneholm v 28.
Rönneholms förskolas adress är Nordlindsväg 86 precis vid Rönneholmsparken.
Under dessa veckor kommer det att finnas personal och barn från Rönneholm, Bellevue, Erikslust, Gyllebo och Mellanhedens förskolor öppettiderna är 6.15–17.30.
Se nedan vilka avdelningar respektive förskola kommer att disponera.

Dörrkoden får ni muntligen av era barns pedagoger, vänligen håll denna mellan er vuxna och endast till de som hämtar och lämnar för era barns säkerhet.

Vi har tillgång till Rönneholms Christiania-cyklar som kommer att användas för olika utflykter i vår vackra stad.
Då vi är flera förskolor tillsammans har vi sammanställt en sommarpärm med rutiner, riktlinjer utifrån Trygg och säker förskola och annan nyttig och användbar information för våra pedagoger för att skapa en trygg och säker förskola under vår sammanslagning.

All mat som kommer att serveras under sammanslagningen tillagas i vårt kök på Rönneholms förskola.

Egen ryggsäck tar barnen med hemifrån packad med extrakläder, solkräm, solhatt, blöjor mm som barnen har behov av under sin förskole vistelse.
Tänk på att namna barnens kläder väl synligt då det är flera förskolor på en förskola.

Respektive förskola har med sig sina egna telefoner.

Avdelningar:
Erikslust Förskola
v.26-31 – Avdelning Skeppet och Droppen
Bellevue Förskola
v.27-31 Avdelning Skeppet och Droppen
Gyllebo & Mellanheden Förskola
v. 28-31 – Avdelning Pärlan
Rönneholms Förskola
v. 26-27 – Avdelning Snäckan, Bron och Pärlan
v. 28-31 – Avdelning Snäckan och Bron

Med vänlig hälsning

Anette Åkesson                                        Linda Åkesson                                         
Biträdande Förskolechef                           Biträdande Förskolechef                          
Gyllebo & Mellanhedens Förskolor          Bellevue & Erikslust Förskolor                
anette.akesson@malom.se                        linda.akesson44@malmo.se

Marlene Meltberg    
Biträdande Förskolechef
Rönneholms Förskola

måndag 3 juni 2019

Fredagen den 7 juni


Hej,

För att på bästa sätt kunna planera vår verksamhet och bemanning fredagen den 7 juni behöver vi få veta om ert barn är ledigt på fredag eller ej.

Fredagen den 31 maj var det 65 barn anmälda till förskolorna, varav 25 barn var närvarande.

Vi ber er informera personalen förskolan under morgondagen om ni har planerat för att vara lediga nu på fredag. Då kan vi informera köket i ett tidigt skede innan maten börjar tillagas samt organisera vår verksamhet utifrån bemanningen och antal barn på allra bästa sätt. Vi vill minimera matsvinnet på vår förskola som är viktig del av vår verksamhet att arbeta med tillsammans med barnen inför en Hållbar utveckling.

Med vänlig hälsning
Anette Åkesson

Biträdande förskolechef
Tel 0723-529513