måndag 20 april 2020

Projekt Pallkragar

På gården finns det tre stycken pallkragar. Dessa pallkragar har under den senaste veckan varit del av våra barns projekt. Initialt var det ett barn som förvandlade dessa till en buss, detta gav inspiration till flera av barnen som ville bli delaktiga att utforma dessa pallkragar på nya sätt! Projektet har fortsatt under flera dagar och barnen har kommit och gått i transformationen av dessa pallkragar! 

Barns agentskap

 Barns agentskap som teoretiskt begrepp är centralt i barndomssociologiska sammanhang där barndomar ses som sociala konstruktioner och betonar vikten av att barns eget aktörskap och rättigheter ges utrymme. Barns agentskap beskriver handlingsutrymmet att agera självständigt/kollektivt utefter egna val. Förskolan ska arbeta för att skapa förutsättningar för varje barn att utveckla sin tilltro på sin egna förmåga samt att bli delaktiga och få reellt inflytande över utbildningen som bedrivs på förskolan.


Jag förundras ofta över barns förmåga till divergent tänkande under dagarna. Divergent tänkande handlar om att skapa kreativa, kanske ofta flera, lösningar till samma problem. Det är ett fritt tänkande. Där vuxna ibland kan upplevas som aningens "stelbenta" utifrån att vi har föreställningar om hur någonting "bör vara", tenderar barn att ha ett mer öppet sinne som tillsammans med en dos fantasi skapar förutsättningar till ett mer fritt, innovativt resonerande! Som vid följande tillfälle. Ett barn kom och ville vara med och måla i en av pallkragarna. Barnet uttryckte önskan om en specifik färg som hen fick. Barnet uttryckte även en önskan om vatten till färgen, då barnet skulle måla vid en av de andra pallkragarna. Barnet såg hinken med vatten, som de andra barnen använde till den ena pallkragen. Pedagogen uppfattar att barnet ser hur hinken används i den ena pallkragen. Hur ska vatten kunna transporteras över några meter till den andra pallkragen där just detta barn tänkt att måla?  Pedagogen tolkar barnets tystnad som att hen funderar över vilket typ av lösning som skulle krävas för att hen skulle få med sig vatten till färgen. Efter en stund ber barnet om hinken. Pedagogen lyfter upp hinken till barnet som fortsätter processen genom att doppa sin "behållare" med färg. Färgen får därmed ett tunt lager med vatten över sig, vilket möjliggör en stunds målande för barnet borta vid en av de andra pallkragarna! Barnet går därefter nöjt bort till den andra pallkragen för att sätta igång med målandet!    

"Nu gjorde jag ett träd" säger ett av barnen till de andra barnen som håller på att måla. Barnet fortsätter: "Jag tog orange istället. Titta! Det blir brunt!" visar barnet. De andra barnen tittar på hur färger förändras då kompisens pensel blandar färgerna.

Barnens samtal fortsätter:  "Om vi skvätter lite gult, blir det som stjärnor!" Barnen reflekterar tillsammans om hur de ska få till stjärnor. Barnet som hade idéen hittar inte färgen gul, men hittar orange som transformeras till stjärnor när den möter den blåa färger på brädorna.
Kreativiteten stannade inte vid pallkragarna..