Information från ledningen


Våren 2019 på Gyllebo och Mellanhedens förskola

Välkomna tillbaka efter juluppehållet! Hoppas alla haft en skön ledighet och precis som vi nu ser framemot den kommande våren. Våren brukar ju kallas för förändringens tid, naturen skiftar färg och form och så blir det även på Gyllebo och Mellanheden. Gyllebo förskola kommer under våren att målas om och ytterbelysningen kommer att bytas ut. När det gäller de hantverkare som rör sig inom vår förskola, kommer samtliga att ha giltig legitimation så att alla kan se var de kommer ifrån.

Från och med måndag nästa vecka kommer vi att ha både öppningar och stängningar på Lejonet. Sidodörrarna på Pingvin/Delfin och Elefanten kommer att öppnas kl. 7,30 och låsas kl. 16,30. Den stora svarta grinden öppnas som vanligt kl. 6,15 och låses kl. 17.30.

Just nu har vi drabbats av en kraftig feberinfluensa på Gyllebo förskola, framförallt på avdelning Lejonet och Elefanten. Många barn får väldigt hög feber snabbt, närmare 40 grader och ibland över.  Vi har familjer vars barn har sökt sjukhusvård då febern inte velat ge med sig. Sjukhuset har via dessa föräldrar bett oss påminna om en feberfri dag hemma för barnen innan de kommer tillbaka till förskolan. Detta dels för att de ska orka komma tillbaka med full energi samt för att motverka smittspridning.

I år kunde vi ha sammanslagning under julen på Rönneholm och Erikslust förskola utifrån det barnantal som hade anmält behov av barnomsorg under dessa dagar. Dock var det så att det under mellandagarna inte kom så många barn som vi räknat med. Vi brukar ha med i våra beräkningar på förskolorna att det kan bli lite extra lediga barn vissa dagar av olika anledningar, men när det blir en större frånvaro än vi beräknat med så drabbar detta förskolan på olika sätt. Vi fick ett större matsvinn då maten beställdes och tillagades till det antal barn som förväntades. Personal som inte beviljats ledighet hade kunnat vara lediga.

Jag och personalen på förskolan vill att ni som föräldrar informerar förskolan, gärna via ett sms, redan på morgonen dock senast kl. 8,30 då ni vet att ert/era barn inte skall vara på förskolan. Då kan vi informera t.ex. köket i ett tidigt skede innan maten börjar tillagas och organisera vår verksamhet utifrån bemanningen och antal barn på allra bästa sätt. Detta för att minimera matsvinnet på vår förskola vilket är viktig del av vårt arbete tillsammans med barnen för en Hållbar utveckling.Under denna terminen kommer vi att ha tre praktikanter i huset, de är på plats enligt följande:

Pingvinen:       Safika             måndag och tisdag varje vecka
Delfinen:         Felicia             måndag, tisdag och onsdag varje vecka
Elefanten:       Dina               måndag, onsdag och torsdag varje vecka

I december slutade Alieh hos oss och den 1 februari kommer Hanna tillbaka från sin föräldraledighet. Utifrån detta behöver vi organisera oss på ett annat sätt på våra förskolor och i våra barngrupper. Detta arbetet sker i samråd med personalen och vi tänker tillsammans för att på bästa sätt kunna möta barnen utifrån deras behov.

Vi kommer att flytta barn från Delfinen till Pingvinen, från Pingvinen till Lejonet och från Lejonet till Mellanheden. Barnen kommer att inskolas över avdelningsgränserna de närmaste veckorna med personalen och vara helt på sin nya plats den 4 februari. Barngruppernas storlek kommer att ligga kvar på samma antal som tidigare förutom på Mellahedens förskola där barnantalet kommer att ökas till 34 barn och en pedagog till. Ni föräldrar som har barn som flyttar till ny avdelning kommer under nästa vecka att kontaktas av personalen. Med förändringar brukar det följa en del funderingar om hur det ska gå för barnen och deras trygghet då deras pedagoger försvinner. Personalen arbetar hela tiden utifrån barnens trygghet genom att barnen får möjlighet att skapa goda relationer med samtliga pedagoger som är på förskolan. En del i detta arbete är att vi fortsätter vårt arbete med frukostbuffé och att vi slår oss samman på eftermiddagarna.

Bemanningen under våren kommer att bli enligt följande:

Delfin/Pingvin:
Malika, Cindy, Tania, Besarta och Marie

Lejonet/Elefanten:
Janet, Daniel, Fatme, Judit, Carina, Medya, Gustaf och Helen. Gustaf kommer arbeta 3 dagar per vecka och Helen, från bemanningsteamet, kommer att arbeta de övriga 2 dagarna per vecka.

Guldet/Diamanten:
Martina, Muntaha, Mari, Mimmi och Hanna. Hanna kommer tillbaka from den 1 februari.

Vi önskar ett fortsatt gott nytt 2019 och har en förhoppning om ett fortsatt gott samarbete med er och era barn.

Personalen och Anette Åkesson

För ytterligare information,

anette.akesson@malmo.se, 0723-529513 eller kom in på kontoret.

Har du som vårdnadshavare klagomål på förskolan? 

Hit vänder du dig  Ta i första hand kontakt med personal på förskolan eller förskolechefen om du är missnöjd med något. Du kan även vända dig till annan personal inom förskoleförvaltningen för att lämna ditt klagomål. 

Så här gör du Du kan framföra ditt klagomål muntligen eller på något av nedanstående sätt:  

• E-formulär på Malmö stads webbplats som du hittar genom att gå in på malmo.se/forskola och klicka dig fram, eller genom följande direktlänk: malmo.se/Forskola--utbildning/Synpunkter-eller-klagomal  • Telefon: 040-34 97 97 • E-post: forskola@malmo.se  • Postadress: Malmö stad Förskoleförvaltningen 205 80 Malmö 

Detta händer sedan med ditt klagomål Ditt klagomål registreras på förskoleförvaltningen och en ansvarig handläggare tilldelas ärendet. Ärendet hanteras skyndsamt av handläggaren som också återkommer till dig med ett svar förutsatt att du lämnat dina kontaktuppgifter.  

Om du fortfarande anser att förskolan brister kan du i ett nästa steg vända dig till utbildningschefen.   

Övriga upplysningar Om du är missnöjd med hur förskoleförvaltningen har hanterat ditt klagomål kan du vända dig till statliga myndigheter som arbetar med förskolefrågor, såsom Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen. 

Fotografering vid luciafirande

Snart är det dags för det årliga luciafirandet på vår förskola!


Det har blivit allt vanligare att föräldrar eller närstående fotograferar och filmar barnen på förskolan för att sedan dela med sig av detta i sociala nätverk på internet. Inom förskolans verksamhet råder det stark sekretess för uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Det betyder att förskolan inte utan vidare får berätta för utomstående vilka barn som går på förskolan. På många förskolor i dag finns det barn som har skyddade personuppgifter eller som på grund av andra omständigheter inte bör synas på internet. Det finns alltså flera anledningar till att bilder och filmer från förskolan inte får spridas.

Förskolan är inte en allmän plats. Det innebär att förskolechefen får vidta de åtgärder som behövs för att barn och föräldrar ska känna sig trygga.

Med anledning av den stora spridning som sker av bilder i dag har vi beslutat att inte tillåta fotografering eller filmning i samband med luciafirandet på förskolan.

Du som vill fotografera eller filma ditt eget barn kan göra det innan och efter det gemensamma framträdandet. Om barnet vill fotograferas tillsammans med kompisar, rekommenderar vi att alltid kontrollerar med barnets vårdnadshavare att detta är okej.

Vi hoppas att alla barn och föräldrar på våra förskolor i och med detta kan känna sig trygga och att vi alla kan glädjas av en fin stund tillsammans.


Lars Norlin, förskolechef
Anette Åkesson, biträdande förskolechef
Gyllebo och Mellanhedens förskola
Välkomna till öppet föräldraråd på Gyllebo&Mellanhedens förskolor


Torsdagen 22 november 2018 kl 18:00-19:00 på Gyllebo


Detta föräldraråd är ett öppet möte för alla vårdnadshavare som har sina barn på Gyllebo och Mellanhedens förskolor där vi kommer att presentera följande från vår verksamhet:

Ø Information och dialog kring Planen mot kränkande behandling och diskriminering.

Ø Tid för dialog/frågor

Vi vill gärna veta hur många som kommer så lämna talongen nedan till respektive avdelnings personal senast fredagen den 16 november om ni kommer.

Har ni frågor och funderingar ni vill att vi skall ta upp
Under kvällen, skicka dessa till förste förskollärare Johanna på
Johanna.hansen@malmo.se

Under våra öppna föräldraråd diskuterar vi inte enskilda barn/pedagoger/händelser som sker på förskolan utan dessa samtal sker i andra forum. Vi kommer fokusera på gemensam information och utvecklingsmöjligheter när det gäller samverkan mellan hem och förskola.

Med vänlig hälsning
Lars, Anette och Johanna
Ledningsgrupp Förskoleområde Innerstaden 2Verksamhetsutvecklingsdagar på förskolan
11/2 och 13/5 har förskolan stängt på grund av utbildning för pedagogerna.
Förskolan i Malmö ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje läsår.
Om du som vårdnadshavare inte kan ha ditt barn hemma den här dagen så vill vi att du meddelar personalen minst fjorton dagar innan, så vi kan ordna omsorg på annan förskola för ditt barn. Välkommen att höra av dig om du har frågor!

Den 31 augusti & 19 november

har förskolan stängt på grund av utbildning för pedagogerna.

Förskolan i Malmö ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje läsår.


Om du som vårdnadshavare inte kan ha ditt barn hemma den här dagen så vill vi att du meddelar personalen minst fjorton dagar innan, så vi kan ordna omsorg på annan förskola för ditt barn. Välkommen att höra av dig om du har frågor!

Med vänliga hälsningar


Lars Norlin, förskolechef
0703-67 86 11
lars.norlin@malmo.se

Information till samtliga vårdnadshavare på Gyllebo och Mellanhedens förskola


 Nu är vi på gång igen ny termin och nya utmaningar på Gyllebo och Mellanhedens förskolor. Under januari har Seeda börjat på Pingvinen och Alieh på Elefanten.

 

Hoppas ni alla på olika sätt hade härliga helgdagar. Under mellandagarna kom det inte så många barn som vi hade räknat med utifrån de vi hade fått in som hade behov av omsorg. Detta fick till följd att vi hade mycket personal som arbetade, gjort inköp av mat för betydligt fler barn än vad som kom. Vi brukar ha med i våra beräkningar på förskolorna att det kan bli lite extra lediga barn vissa dagar av olika anledningar men när det blir en större frånvaro än vi beräknat med så drabbar detta förskolan på olika sätt.

 

Jag och personalen på förskolan vill att ni som föräldrar blir bättre på att informera förskolan redan på morgonen dock senast 8:30 då ni vet att ert/era barn inte skall vara på förskolan, för då kan vi informera t.ex. köket i ett tidigt skede innan maten börjar tillagas och organisera vår verksamhet utifrån bemanningen och antal barn på allra bästa sätt och för att minimera matsvinnet på vår förskola som är viktig del av vår verksamhet att arbeta med tillsammans med barnen inför en Hållbar utveckling.

 

Under våren kommer vi fortsätta med vår frukostbuffé. From onsdag kommer vi att flytta frukostbuffé från Lejonet till Elefanten utifrån antalet barn som äter frukost på morgonen. Delfinen och Pingvinen behåller sin frukostbuffé på Delfinen.

 

På eftermiddagarna slår vi samman Mellanheden och Gyllebo förskola på avdelningarna Delfinen och Pingvinen, utifrån barnens säkerhet låser vi entrédörrarna på Elefanten och Lejonet kl 16,30.

 

Varje termin gör vi en översyn av era barns kontaktuppgifter och vistelsetid, har något förändrats sedan höstterminen är det viktigt att ni meddelar oss. Vi ändrar vår organisation och använder våra resurser utifrån era barns vistelsetider och det är därför viktigt att vi har rätt information om ert barn på förskolan.

 

Våren är på väg även om vi just nu känner att allt är väldigt mörkt så går vi mot ljusare tider! Våren bjuder även på lite andra möjligheter för ledigheter med februarilov i vecka 8 och Påsklov i vecka 13, klämdagar som kommer i april, maj och juni månad. Jag vet att jag har pedagoger i min verksamhet som också gärna önskar ledigt vid dessa tillfällen och därför behöver vi planera för dessa dagar och organisera verksamheten på allra bästa sätt för alla våra barn på förskolan. Vill därför att ni fyller i blanketten som är med som bilaga till detta informations brev, de dagar ni vet att era barn inte kommer att vara på förskolan så tar vi tacksamt emot denna information så snart ni vet eller så informerar ni era barns avdelningspersonal när ni vet era barn frånvaro vid dessa tillfällen.

 

Påminner er blivande F-klass barns vårdnadshavare att aktivt söka vilken skola ert barn önskar gå på inför Hösten 2018 alla måste lämna 3 aktiva önskemål. Pedagogerna på Mellanheden har information gällande detta.

 

Vill utifrån våra barns säkerhet påminna er om att inte ta in barnvagnar i entréerna då dessa är våra utrymningsvägar och inte får blockeras.

 

Under terminen kommer barnen bland annat att vara delaktiga i matråd där vår ansvarige kock på förskolan Johan är ansvarig, förskolans dag är en dag vi firar tillsammans på något sätt på vår förskola, Trygghets promenad på vår gård där personalen går med barnen i vår ute/inne miljö och tar del av hur barnen upplever trygga och mindre trygga miljöer i vår verksamhet, och mycket annat spännande som varje dag händer i vår verksamhet, vilket personalen gärna berättar mer om.

 

Våra verksamhetsutvecklingsdagar under terminen är den 12 februari och den 20 april. Behöver ni omsorg under dessa dagar, meddela personalen senast 14 dagar innan för att vi ska kunna organisera detta på bästa sätt för era barn.

 

Önskar ett fortsatt gott nytt 2018 och en förhoppning om ett fortsatt gott samarbete med er och era barn.

 

Med vänlig hälsning

Anette Åkesson

Biträdande Förskolechef171031 Årlig brandöversyn på Gyllebo och Mellanhedens förskolor


Imorgon kommer den årliga brandöversynen att ske, brandlarmet kommer att testas. Inspektionen börjar på Gyllebo Förskola kl 8,15 och därefter Mellanhedens förskola.
För ytterligare information kontakta Anette Åkesson, 0723-529513


Luskammardagar under v 43

Under föräldrarådet igår lyftes att Mellanhedens Förskola har haft problem med löss under en längre tid. För att vi tillsammans ska komma tillrätta med lössen ber vi Er föräldrar att kamma Era barn under nästa vecka, både på Gyllebo- och Mellanhedens förskola eftersom många av barnen har syskon och barnen befinner sig på båda förskolorna under dagarna. 

För ytterligare information om löss hänvisar vi till följande länk:

http://www.lossguiden.se/


För ytterligare mer information kontakta Anette Åkesson,
anette.akesson@malmo.se

28/6-2017 Information gällande hösten 2017


Vi hade ett informationsmöte den 19 juni där en hel del synpunkter gällande verksamhetsförändringen kom oss tillhanda. Vi har tagit till oss synpunkterna och kommer gå vidare enligt följande från och med den 14 augusti:


Upptäckarna från Mellanheden förskola hälsas välkomna till avdelningen Lejonet på Gyllebo.
Äventyrarna hälsas välkomna till Mellanhedens förskola.

Pingvinen och Delfinen hälsas välkomna tillbaka sina gamla avdelningar.
Elefanten och tidigare Lejonet hälsas välkomna till Elefantens avdelning där samtliga barns dag kommer att börja och sluta. 

Vi har under året lyssnat på de föräldrar som nu haft 5-åringar i verksamheten och utifrån deras synpunkter kommer vi att starta upp 5-års verksamhet mellan 9-15. 

Vi har goda erfarenheter från de övriga förskolorna i område I2 när det gäller att lyfta ur 5-åringarna och skapa en egen verksamhet.  Vår 5-års verksamhet kommer att bedrivas i lokaler på Mellanhedens förskola.


Trevlig sommar,
Anette Åkesson
Biträdande Förskolechef
0723-529513