fredag 22 maj 2020

Popcornkonst!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: *nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära*förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
*förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

I rummet möts barnen av ett bord där penslar, färg, papper, lim och en tallrik med popcorn står uppdukade. Direkt när barnen kommer  in i rummet och får syn på materialet är det flera av barnen som uppmärksammar tallriken med popcorn. Ett barn säger: -” Popcorn! Jag gillar verkligen popcorn att äta.” Ett annat barn fortsätter: ”Jag vill äta popcorn.”  Vi sätter oss ner vid bordet och pratar om vad vi ser framför oss på bordet och hur vi skulle kunna arbeta med materialet. Pedagogen visar lite inspiration i form utav bilder. På dessa bilder kan vi se träd med vårblommor som symboliseras av popcorn.  Barnen verkar närma sig uppgiften med ett stort engagemang och intresse. Pedagogen uppfattar att nyfikenheten kring att använda sig utav popcorn  är stor och ger en extra dimension till barnens skapande.  Ett barn säger: ”Det blir ett gott träd. Nam nam nam.” Ett barn fortsätter: ”Jag ska ta några popcornmoln” och tar ett par popcorn från tallriken och sätter fast popcornen som nu får symbolisera moln på konstverket.  –”Vi behöver mera popcorn. Jag vill äta mitt träd.”
Ett barn försöker sätta fast ett popcorn, men popcornet ramlar av pappret. Barnet säger: ”Jag behöver mera lim”. Barnet tar mera lim på pappret. Därefter försöker barnet på nytt med popcornet. Denna gången verkar popcornet fastna! Ett annat barn som sitter bredvid tittar nyfiket på kompisens process att fästa sina popcorn. Barnet säger: ”Det som är bra med detta limmet är att det blir genomskinligt när det torkar.” Barnen tittar på varandra och ler.

Inom poststrukturalismen ses samspelet mellan människan och material som i ett samhandlande med varandra.  Det är inte bara interaktion mellan människor som skapar subjekt och lärande, utan det är även i samspel med materia och ting, så kallad intra-aktion, som subjektet blir till och lärande kommer till stånd. Det skapas en socio-materiell relation mellan människan och tinget. I denna relation har både människan och tinget kraft att sätta igång ett skeende. Ting kan få saker att hända, lika väl som människor. Just i aktiviteten med popcorn kan vi som pedagoger se hur barnen och materialet samspelar med varandra. Där både barn och material har en kraft som samspelar med den andre och det skapas en socio-materiell relation med varandra.