torsdag 30 april 2020

Information från ledningen


Till samtliga vårdnadshavare!
Innerligt tack för att barnen kommer friska till förskolan! Vi har längtat efter barnen, och nu är alltfler tillbaka efter lättare infektioner! Pedagogerna vittnar om pigga och nyfikna barn som vill leka och lära!

Hålla avstånden i förskolan
Att hålla avstånden i förskolan är mycket svårt, ja faktiskt helt omöjligt, när det gäller pedagogernas samspel med barnen, eller barnen emellan.

För att förhindra smittspridning av Covid -19 håller istället vi vuxna avstånd, t ex pedagogernas varande i personalrummet, på möten eller i utbildningar (ofta digitala).
Ni märker kanske att även till er vårdnadshavare strävar pedagogerna efter att ha visst avstånd, inte för att vi vill det, utan för att vi tar vårt ansvar.

I kapprummen/hallarna, uppstår vid vissa tider trängsel. Detta är olämpligt i nuläget. Därför ber vi er att vistas max 2 familjer och en pedagog i kapprummet samtidigt vid lämning eller hämtning. Övriga ombedes vänta utanför så länge. Detta innebär att ni, som lämnar under just de tider då ni brukar vara flera, behöver beräkna att lämning och hämtning kommer att ta längre tid än vanligt. Vi önskar även att äldre syskon (i skolåldern) stannar på gården utanför dörren. Om äldre syskon hämtar, måste syskonens egna kamrater stanna utanför gården och invänta hämtningen.

Vi hoppas att ni, liksom vi, tycker att detta är angeläget och förstår ovan. Pedagogerna kan hjälpa till att påminna om max 2 familjer och en pedagog i hallen/kapprummet, men ansvaret vilar på varje vuxen i detta fallet.

Avslutningsvis, iakttagelser som flera pedagoger lyft fram till mig:
”Så roligt det är när barnen är friska och därmed glada, pigga och orkar med hela dagens lek och utforskande! Såhär skulle det vara alltid i förskolan, för barnens bästa!”

Vänligen,
Anette Åkesson
Biträdande förskolechef Gyllebo och Mellanhedens förskola

Morgon på Gyllebo förskola


Idag möttes jag av denna inspirerande miljön när jag öppnade förskolan. Jag blir så nyfiken på barnens lek. Vad är det barnen har byggt upp igår eftermiddag? En bokhandel? En lägenhet?

I förskolan pratar vi om vikten att inspireras av miljön. Detta är en viktig del av detta arbete. Barnen och personal som stänger förskolan bygger upp en miljö som får lov att stå kvar till barn och personal som öppnar upp förskolan dagen efter.

Att spara för att kunna fortsätta en lek eller ett utforskande av material ger en positiv effekt. Det kan handla om att spara en uppbyggd lekmiljö som i detta fall, spara ett flygplan i lego för att fortsätta leken efter mellanmål eller ställa en bok synlig för att läsa en gång till. Att ge barnen förutsättningar att fortsätta en lek/ett utforskande handlar oxå om att återvända till samma platser flera gånger och regelbundet, till exempel samma lekplats eller samma park.

onsdag 29 april 2020

Uppgift: Bygg Turning Torso


Turning Torso kommer ofta upp i barnens samtal. Idag fick en grupp barn uppgiften att bygga Turning Torso med valfritt bygg-material på avdelningen. Barnen jobbade enskilt eller i par.


måndag 20 april 2020

Projekt Pallkragar

På gården finns det tre stycken pallkragar. Dessa pallkragar har under den senaste veckan varit del av våra barns projekt. Initialt var det ett barn som förvandlade dessa till en buss, detta gav inspiration till flera av barnen som ville bli delaktiga att utforma dessa pallkragar på nya sätt! Projektet har fortsatt under flera dagar och barnen har kommit och gått i transformationen av dessa pallkragar! 

Barns agentskap

 Barns agentskap som teoretiskt begrepp är centralt i barndomssociologiska sammanhang där barndomar ses som sociala konstruktioner och betonar vikten av att barns eget aktörskap och rättigheter ges utrymme. Barns agentskap beskriver handlingsutrymmet att agera självständigt/kollektivt utefter egna val. Förskolan ska arbeta för att skapa förutsättningar för varje barn att utveckla sin tilltro på sin egna förmåga samt att bli delaktiga och få reellt inflytande över utbildningen som bedrivs på förskolan.


Jag förundras ofta över barns förmåga till divergent tänkande under dagarna. Divergent tänkande handlar om att skapa kreativa, kanske ofta flera, lösningar till samma problem. Det är ett fritt tänkande. Där vuxna ibland kan upplevas som aningens "stelbenta" utifrån att vi har föreställningar om hur någonting "bör vara", tenderar barn att ha ett mer öppet sinne som tillsammans med en dos fantasi skapar förutsättningar till ett mer fritt, innovativt resonerande! Som vid följande tillfälle. Ett barn kom och ville vara med och måla i en av pallkragarna. Barnet uttryckte önskan om en specifik färg som hen fick. Barnet uttryckte även en önskan om vatten till färgen, då barnet skulle måla vid en av de andra pallkragarna. Barnet såg hinken med vatten, som de andra barnen använde till den ena pallkragen. Pedagogen uppfattar att barnet ser hur hinken används i den ena pallkragen. Hur ska vatten kunna transporteras över några meter till den andra pallkragen där just detta barn tänkt att måla?  Pedagogen tolkar barnets tystnad som att hen funderar över vilket typ av lösning som skulle krävas för att hen skulle få med sig vatten till färgen. Efter en stund ber barnet om hinken. Pedagogen lyfter upp hinken till barnet som fortsätter processen genom att doppa sin "behållare" med färg. Färgen får därmed ett tunt lager med vatten över sig, vilket möjliggör en stunds målande för barnet borta vid en av de andra pallkragarna! Barnet går därefter nöjt bort till den andra pallkragen för att sätta igång med målandet!    

"Nu gjorde jag ett träd" säger ett av barnen till de andra barnen som håller på att måla. Barnet fortsätter: "Jag tog orange istället. Titta! Det blir brunt!" visar barnet. De andra barnen tittar på hur färger förändras då kompisens pensel blandar färgerna.

Barnens samtal fortsätter:  "Om vi skvätter lite gult, blir det som stjärnor!" Barnen reflekterar tillsammans om hur de ska få till stjärnor. Barnet som hade idéen hittar inte färgen gul, men hittar orange som transformeras till stjärnor när den möter den blåa färger på brädorna.
Kreativiteten stannade inte vid pallkragarna..

torsdag 9 april 2020

Påskfirande


Påsk
”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen” (Lpfö18)

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." (Lpfö18)
Igår firade vi påsk här på förskolan. Förmiddagens aktiviteter började med att vår kock på förskolan kokat ägg till barnen som de skulle få måla. Det blev en kreativ stund där barnen experimenterade med olika färger och mönster. Vi satt gemensamt vid ett bord. Aktiviteten gav upphov till många spännande reflektioner kring färgers föränderlighet och barnens motiv på deras ägg. 


I den post-strukturella teorin, en vetenskaplig inriktning som med flera teorier, ligger till grund för förskolans läroplan (Lpfö 18). I denna teorin kan vi pedagoger samla på oss strategier för undervisningen vi bedriver. Vi kan exempelvis inom post-struktualismen läsa om samspelet mellan människa och ting, en sk. intra-aktion. Vi finner även ett annat begrepp, socio-materiella relationer, som beskriver relationen mellan människa och ting, där båda parter får saker att hända med den andra. Tinget kan sätta igång en process hos människan där både tinget och människan förändras genom mötet dem emellan. Inom post-struktualismen finns även ett begrepp, rhizomatiskt lärande, där de menar att lärandet inte är linjärt eller sker i en tydlig progression, utan rör sig i olika riktningar, att barnens lärande är oförutsägbart och det finns inga begränsningar i. Tänk er ett komplext rotsystem, ett rhitzom, där denna underjordiska jordstam, utan synbar början och slut, utan tillsynes ordning.

Under mötet med äggen uppstod många tankar hos barnen, "vad händer om jag tappar ägget?", "är ägget kokt?", färgerna blandas med varandra och blev till nya nyanser/färger, skal gick sönder; går det att måla på skalet som är krossat? Inom det utvecklingspedagogiska perspektivet finns tre principer:

*
Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala
 
*
Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt
*
Att ta tillvara mångfalden av barns idéer

Utifrån dessa vill vi skapa möjlighet för våra barn på Mellanheden att ta del av varandras tankar och mångfalden av kunskap som varje enskilt barn besitter. Barn lär av barn hela tiden. Det finns en rikedom av idéer och kunskap som vi vill öppna upp som möjligheter till kunskapande hos våra barn här på Mellanheden. Där har vi pedagoger ett ansvar att rikta fokus på barnens egna kunskap och möjligheter att inspireras och ta lärdom av varandra. Att skapa forum för barns reflekterande och ge dem förutsättningar till att göra återkast, gå tillbaka till aktiviteter de haft och kunna göra sitt egna lärande synligt, för sig själv samt för kompisarna.Efter vår påsklunch blev barnen bjudna på ett fantastiskt vackert fruktfat av vår kock Susanne. Hon hade förberett ett fat full av färg och smak. Barnens ansiktsuttryck sa mycket om deras glädje när de fick se detta fat! Det var stora leenden och glada tillrop!

                           Stort tack för denna vecka! Vi vill önska er alla en härlig ledighet! 


Stadions lekplats

I tisdags blev det en cykelutflykt till lekplatsen vid stadion. Barnen åkte linbana, gick handgång och gick balans på stockar. Det blandat med massor av lek 😊 vi hade en härlig förmiddag i det fina vårvädret☀️🧢
tisdag 7 april 2020

Cykeltvätt och att göra städning till något kul

Måndag eftermiddag fick cyklarna en rengöring.
Städa är ett mindre populärt ord för barnen. När vi skulle gå in fick barnen denna eftermiddag istället uppdrag som gjorde att gården blev städad snabbt och med samarbete mellan barnen.

Uppdrag: samla in alla gula leksaker

Uppdrag: samla in alla blå leksaker.


måndag 6 april 2020

Lika värde


”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling.”
(
Lpfö 18)

Lika värde

Vi läser en av kompisböckerna, ”Lika värde”, som en del av vårt projektarbete på Mellanhedens förskola. Boken handlar om hur vi alla ser olika ut, att vi alla har olika egenskaper och att vi alla är lika värda!
 -”Ungefär som pusselbitar, funderar kanin i boken. Vi är alla olika, precis som pusselbitar, och tillsammans bildar vi en stor enhet, likt ett stort pussel. Efter att vi har läst boken säger ett barn: ”Vi ser olika ut” och tittar på ett annat barn varit med och läst. ”Just det” säger pedagogen. ”Ni ser olika ut, precis som djuren i boken, och ni är lika värda!” Samtalet fortskrider med att vi drar likheter till sagan om att vi alla är som olika pusselbitar. Att alla barnen på Mellanhedens förskola är varsin pusselbit och alla bitar är lika viktiga i att bilda en större gemenskap, för att hela pusslet ska kunna bli komplett, behövs alla pusselbitar. Varje barn behövs för att bidra med sin unika egenskap. Alla våras olikheter är en tillgång och vi vill främja ett klimat på förskolan där allas idéer och tankar får ta plats.
-”Jag har brunt hår” säger ett barn.  Ett av barnen skriver sitt namn vid dennes teckning. –”Jag kan inte skriva mitt namn” säger ett av barnen. –”Jag kan!” säger ett barn som befinner sig i närheten och hör samtalet. Barnet som uppmärksammat oss på att hen kan skriva namnet, plockar med sig papper, penna och springer iväg. Snart återkommer barnet med ett namn nedskrivet på en papperslapp. –”Här är ditt namn” och visar barnet, vars namn står skrivet på lappen. Barnet lyser upp och får ett stort leende på sina läppar.
Dessa solidariska handlingar, som till synes små, gör så oerhört mycket med barnen. Barnen är med och bidrar med sin kunskap och hjälpsamhet. Barn lär utav varandra i ett kooperativ lärande, i ett interagerande med varandra och ett våra miljöer runtom oss. Där vi delar med av utav våra kunskaper och ser våra olika förmåga som en av alla våra gemensamma styrkor. Barnen lärprocesser sammanvävs genom att vi lär av varandra och vi lär av att vara aktiva agenter i ens kunskapssökande.


Information angående Covid 19