Om Mellanhedens förskola

På Mellanhedens förskola har vi barn i åldern 3-5år.
Vi
har ett nära samarbete med Gyllebo förskola som ligger ett stenkast bort.
Samarbetet sker mellan personalen genom ett kollegialt lärande för att nå våra
gemensamma mål, öppningar och stängningar är gemensamma och sker på Gyllebo
förskola och våra äldsta barn från Gyllebo har sin verksamhet på Mellanhedens
förskola under större delen av dagen.
Maten som serveras kommer från Gyllebo förskola och
tillagningsköket som finns där. Inköp av varor är så långt det går ekologiska
och kravmärkta.
Vi strävar mot ett normkritiskt förhållningssätt och arbetar
för att alla barn och vuxna i vår verksamhet utvecklar förståelse för alla
människors lika värde.
Personalen
arbetar aktivt med att lyfta likheter, olikheter och mångfald i barngrupperna
på olika sätt. Till exempel genom boksamtal där vi lyfter barnens funderingar
och ger utrymme för deras resonemang.
Vi vill öka barnens inflytande över sin dag på
förskolan. Detta gör vi genom att de pedagogiska miljöerna på förskolan ska
vara tillåtande och tillgängliga för alla barn oavsett ålder. En viktig grund i
vår verksamhet är att barnen delas in i mindre grupper under dagen. Barnen ges
på detta sätt möjlighet att upptäcka, utforska och skapa utifrån sina egna
förutsättningar.
I vår verksamhet använder vi våra utomhusmiljöer
dagligen. Förskolan har en egen mindre inhägnad gård och tillgång till både
Gyllebo förskolas gård och inhägnad gård på Mellanhedsskolan. Mellanhedsparken
och andra grönområden når vi till fots. Och med våra lådcyklar kan vi ta oss
längre sträckor och når då Malmö stads stora utbud av parker, bibliotek och
museum. Möjligheten att ta med oss lagad mat finns för att vara borta från
förskolan under längre stunder.
Har du frågor kring verksamheten tveka inte att höra
av dig till biträdande förskolechef Anette Åkesson eller förste förskollärare
Johanna Kjellander Hansen.