tisdag 28 maj 2019

Information från ledningen

Tiden springer i väg och sommaren står för dörren och vi avslutar ett välfyllt läsår som bestått av utbildning, utveckling och lärande tillsammans med våra barn på Gyllebo och Mellanhedens förskola.

Under slutet av denna terminen kommer Gyllebo och Mellanhedens förskola tillsammans med Mellandhedsskolan och flera förvaltningar i Malmö stad delta i ett pilotprojekt.  Syftet med projektet är att förbättra trafiksituationen utanför skolan. Vi behöver få in barns och föräldrars erfarenheter och därför påbörjas arbetet med att kartlägga biltrafiken till och från förskolan och skolan. Projektet kommer att fortsätta i höst genom samarbete med barn och föräldrar.

Vi ber dig att fylla i denna enkät, gärna tillsammans med ditt barn, och skicka in den snarast möjligt. Har Ni flera barn på förskolan och skolan ber vi dig lämna in en enkät per barn.

Vi behöver dina svar senast den 5 juni. Använd länken nedan för att svara:Inför hösten står vi inför förändringar inom vårt förskoleområde. Erikslust förskola kommer att avvecklas den 30 juni för att bereda plats åt rivning och nybyggnation av Slottstadens skola. Barn och personal har fått nya placeringar inom och utom vårt område med start i augusti. Under perioden dessförinnan flyttar Erikslust förskola in på Rönneholms förskola.

Vi välkomnar Iris och Maria till Gyllebo och Natalie som kommer tillbaka från sin föräldraledighet till Mellanhedens förskola.

Även inom ledningsgruppen i vårt område kommer det att ske förändringar. Till följd av avvecklingen av Erikslust förskola och därav ett minskat förskoleområde kommer vi att minska vår ledningsfunktion till två biträdande förskolechefer mot dagens tre. Detta leder till en omorganisation och omplacering av biträdande i vårt område, Anette Åkesson kommer fortsätta som biträdande förskolechef på Gyllebo och Mellanhedens förskola och kommer från hösten även ansvara för Bellevue förskola. Linda Åkesson nuvarande bitr. förskolechef på Bellevue och Erikslust kommer att vara ansvarig för Rönneholms förskola och områdets alla förskolekök. Områdets förste förskollärare kommer under hösten att vara två till antalet då vår tredje kollega är fortsatt föräldraledig. Våra förste förskollärare Johanna Kjellander Hansen och Daniel Nyström kommer att arbeta inom hela vårt förskoleområde.

Höstens första verksamhetsutvecklingsdag kommer att vara gemensam för område I2 kommer att vara måndagen den 9 september.


Under hösten kommer vi att organisera våra avdelningar enligt följande:

Delfin: 16 platser med barn födda 2018-2017               
Personal: Malika, Cindy och Iris

Pingvin: 16 platser med barn födda 2017-2016            
Personal: Tania, Maria och Marie

Lejonet: 20 platser med barn födda 2016-2015            
Personal: Janet, Fatme och Daniel

Elefanten: 20 platser med barn födda 2016-2015         
Personal: Carina, Medya och Judit

Mellanheden: 34 platser med barn födda 2015-2014   
Personal: Mimmi, Hanna, Natalie, Muntaha och Martina
                          Från oss alla till er alla en önskan om en riktigt skön sommar!

måndag 27 maj 2019

Diskussioner på det öppna föräldrarådet

Först vill vi rikta ett stort tack till er vårdnadshavare som kom på föräldrarådet och för ert engagemang i frågorna som gjorde att det blev bra diskussioner.

I det öppna föräldrarådet presenterade ledningen de ändringar som den reviderade läroplanen för förskolan innehåller.

Vi samtalade bland annat om:
  • hållbar utveckling (vad betyder ekonomisk hållbarhet för oss i förskolan?)
  • språkutveckling och högläsning (under hösten kommer vi påbörja ett arbete med att ta fram en gemensam språkplan för vårt förskoleområde)
  • digitalisering (vi har tagit fram en gemensam ikt-plan för vårt förskoleområde som kommer finnas tillgänglig på avdelningarna och på förskolans hemsida inom kort.
  • barns delaktighet och inflytande (Barnkonventionen blir lag 2020.)
  • begreppen utbildning och undervisning (detta är begrepp som inte har diskuterats så mycket i förskolans värld trots att dem funnits med i skollagen men i och med att begreppen nu kommer med i läroplanen så kommer vi diskutera och använda dessa begrepp mer.)

Verksamhetsutvecklingsdagar i vårt förskoleområde

Förskolan i Malmö ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje läsår.

Vårens första vu-dag, i februari, ägnade vi åt att fördjupa oss i områdets gemensamma utvecklingsområde Barns delaktighet och inflytande. Kristina Westlund föreläste för oss kring de olika begreppen delaktighet, inflytande, reelt inflytande och demokrati. Föreläsningen hade vi sedan med oss när vi arbetade med olika rutinsituationer och hur vi kan öka barns inflytande i dessa.

På vårens andra vu-dag, nu i maj, arbetade alla förskolor med visuellt stöd under förmiddagen medan innehållet på eftermiddagen var olika.

Daniel och Johanna, områdets förste förskollärare, började dagen med en föreläsning kring visuellt stöd, vad det är och hur detta kan ge alla barn i grupperna bättre förutsättningar för utveckling och lärande. Arbetslagen jobbade sedan praktiskt ute på avdelningarna genom att analysera och anpassa sina miljöer utifrån det vi pratade om. Det arbetet handlade mycket om att minska det visuella bullret i miljön. Begreppet visuellt buller var nytt för många. Buller är något vi oftast kopplar samman med ljud och oljud, något som stör oss för att det är för mycket. Ett visuellt buller är när de visuella intrycken blir för många eller för röriga och stör oss. 


Här används bildstöd för att tydliggöra för barnen vad som ska hända under dagen.

På eftermiddagen samlades pedagogerna från Gyllebo, Mellanheden och Erikslust förskola för att prata normer och hur dessa påverkar oss alla. När vi jobbar normkreativitet handlar det om att:

  • få syn på olika osynliga regler och förväntningar som styr oss
  • med ett kreativt handlande göra normerna större och bredare så att alla får plats
  • vidga normerna som styr oss
  • ge alla barn en god självkänsla – med god självkänsla minskar behovet av att bygga snäva normer
  • förebygga diskriminering


I arbetet utgår vi bland annat från boken Normkreativitet i förskolan.

torsdag 23 maj 2019

Bakning på barnens begäran

Ett barn hittat ett recept i en av tidningarna de får klippa och klistra med. Vi bestämde oss för att baka det idag.


 Brödet fick tummen upp av de flesta barnen 🙂

Utedag

Igår hoppade vi på våra cyklar och körde till den nya lekplatsen vid stadion. Den va väldigt fin och otroligt uppskattad av alla. Den rekommenderar vi er att besöka om ni inte varit där.
Vi hade med oss korv med bröd, frukt och kex! Efter lunch blev det teater i Pildammsparken. Vi såg God natt Alfons Åberg. Till den fick dom potatisbullar som mellis. Jättemysigt och barnen tyckte det var roligt. En härlig utedag helt enkelt 🙂
/ Cykelhjältarna

tisdag 21 maj 2019

Sniglar

Under förmiddagen gick halva gruppen till Glimmingegården, där fanns fina sniglar som var väldigt spännande.Andra halvan av gruppen gjorde fina gipsfigurer

måndag 20 maj 2019

Information från ledningen


Brandövning

Idag har Gyllebo förskola haft brandövning i samband med kontroll av larmcensorerna. Övningen gick bra och alla barn och personal kom ut till återsamlingsplatsen. Barnen var mycket duktiga och gjorde precis som vi tidigare övat. Brandövningen var oförberedd.

Vi vill dock påminna om att barnvagnar inte får finnas inne i lokalerna, eller direkt utanför entréerna då dessa kan hindra utrymningen. Vi ber er parkera barnvagnarna på hänvisad plats – mot Särskolans vägg.

Viktigt är också att ni som vårdnadshavare inte går in i lokalerna när brandlarmet gått, utan väntar utanför till dess att ni fått klartecken att gå in i lokalerna. Vi träffade tyvärr vårdnadshavare i lokalen efter det att vi utrymt och kontrollerat att förskolan var tömd. Vi ber er vårdnadshavare gå runt om och gå till vår återsamlingsplats som är i Mellanhedsparken bredvid tennisbanan.

Har ni ytterligare funderingar ta gärna kontakt med mig.

Anette Åkesson
Bitr förskolechef                

torsdag 16 maj 2019

Daniel Tiger och Zuper Unicorn

Idag har förskolorna i vårt område (Bellevue, Erikslust, Gyllebo, Mellanheden och Rönneholms förskola) fått besök av Daniel Tiger och Zuper Unicorn.
Daniel och Johanna, som jobbar som förste förskollärare i området, ville ge barnen en spännande upplevelse på Förskolans dag!

Förskolans reviderade läroplan som börjar gälla 1 juli i år slår fast:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga".

Det bästa Daniel Tiger och Zuper Unicorn vet är att LEKA! Men hur ska de göra när de vill leka olika lekar? Daniel Tiger vill leka flygplan och Zuper Unicorn vill leka polis. Daniel Tiger ber barnen om hjälp och får förslag som att först leka den ena leken, och sen den andra.

Vikten av lekens betydelse för barns utveckling och lärande kan inte nog betonas. I Barnkonventionens artikel nummer 31 slås fast att "barn har rätt till lek, vila och fritid."

I den nya läroplanen läggs det större betoning på just leken. "Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande."

Och vi blir ju aldrig för gamla för att leka!


söndag 12 maj 2019

Bokträdgården


För några veckor sedan tog förskolebussen oss på en härlig tur till bokträdgården intill bokskogen. Där fick vi bland annat se hur en fågelholk såg ut invändigt, bygga fågelbo, åka i lianer, måla i en ateljé och utforska en helt ny miljö! En väldigt uppskattad dag av oss alla/ Cykelhjältarna ( gamla diamanten)


fredag 10 maj 2019

Välkomna att fira förskolans dag med oss!

När:              Torsdag den 16 maj
Var:              Gyllbo förskolas gård
Tid:               Kl 1400-1530

Vi samlas ute på gården och äter mellanmål tillsammans. Vi bjuder på korv och bröd, dricka och kaffe. Aktiviteterna som barnen har gjort under förmiddagen kommer att finnas kvar ute på gården under eftermiddagen.

Vi hoppas på ett härligt försommar väder och att vi ses den 16 maj.

Välkomna önskar

Barn och personal

torsdag 9 maj 2019

Nytt försök med tomater

Dom fina tomaterna vi sådde för ett tag sen var så spännande att någon nyfiken liten cykelhjälte drog upp alla för att kolla in rötterna.
Många av barnen tyckte det var väldigt skoj att sköta sin egen planta så vi har nu sått nya hemma och tagit med hit så barnen får varsin ny. Hoppas dom får vara i fred denna gången 🌱🍅🙂