torsdag 9 april 2020

Påskfirande


Påsk
”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen” (Lpfö18)

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." (Lpfö18)
Igår firade vi påsk här på förskolan. Förmiddagens aktiviteter började med att vår kock på förskolan kokat ägg till barnen som de skulle få måla. Det blev en kreativ stund där barnen experimenterade med olika färger och mönster. Vi satt gemensamt vid ett bord. Aktiviteten gav upphov till många spännande reflektioner kring färgers föränderlighet och barnens motiv på deras ägg. 


I den post-strukturella teorin, en vetenskaplig inriktning som med flera teorier, ligger till grund för förskolans läroplan (Lpfö 18). I denna teorin kan vi pedagoger samla på oss strategier för undervisningen vi bedriver. Vi kan exempelvis inom post-struktualismen läsa om samspelet mellan människa och ting, en sk. intra-aktion. Vi finner även ett annat begrepp, socio-materiella relationer, som beskriver relationen mellan människa och ting, där båda parter får saker att hända med den andra. Tinget kan sätta igång en process hos människan där både tinget och människan förändras genom mötet dem emellan. Inom post-struktualismen finns även ett begrepp, rhizomatiskt lärande, där de menar att lärandet inte är linjärt eller sker i en tydlig progression, utan rör sig i olika riktningar, att barnens lärande är oförutsägbart och det finns inga begränsningar i. Tänk er ett komplext rotsystem, ett rhitzom, där denna underjordiska jordstam, utan synbar början och slut, utan tillsynes ordning.

Under mötet med äggen uppstod många tankar hos barnen, "vad händer om jag tappar ägget?", "är ägget kokt?", färgerna blandas med varandra och blev till nya nyanser/färger, skal gick sönder; går det att måla på skalet som är krossat? Inom det utvecklingspedagogiska perspektivet finns tre principer:

*
Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala
 
*
Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt
*
Att ta tillvara mångfalden av barns idéer

Utifrån dessa vill vi skapa möjlighet för våra barn på Mellanheden att ta del av varandras tankar och mångfalden av kunskap som varje enskilt barn besitter. Barn lär av barn hela tiden. Det finns en rikedom av idéer och kunskap som vi vill öppna upp som möjligheter till kunskapande hos våra barn här på Mellanheden. Där har vi pedagoger ett ansvar att rikta fokus på barnens egna kunskap och möjligheter att inspireras och ta lärdom av varandra. Att skapa forum för barns reflekterande och ge dem förutsättningar till att göra återkast, gå tillbaka till aktiviteter de haft och kunna göra sitt egna lärande synligt, för sig själv samt för kompisarna.Efter vår påsklunch blev barnen bjudna på ett fantastiskt vackert fruktfat av vår kock Susanne. Hon hade förberett ett fat full av färg och smak. Barnens ansiktsuttryck sa mycket om deras glädje när de fick se detta fat! Det var stora leenden och glada tillrop!

                           Stort tack för denna vecka! Vi vill önska er alla en härlig ledighet!