torsdag 19 mars 2020

Information med anledning av corona-viruset

Sveriges regering utreder hur de ska göra om de måste stänga skolor och förskolor. Malmö stad följer råd och bedömningar från regeringen och ansvariga myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten. Om deras information ändras så kommer vi att anpassa oss efter det.

Vi är beredda på förändringar

Att förskolan fungerar är viktigt för att resten av samhället ska fungera. Därför har förskoleförvaltningen planerat för olika situationer, till exempel om många medarbetare och/eller barn är sjuka eller om det bestäms att förskolorna måste stänga.

Även om förskolor måste stänga kommer vi att ha ett antal förskolor öppna för barn till vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb, eller som av särskilda anledningar behöver ha sina barn i förskolan. De barn som måste vara på förskolan kommer att placeras på de förskolor som är öppna. Om detta händer kommer vi att informera alla vårdnadshavare och samla in de uppgifter som behövs för att kunna lösa situationen.

Varje dag räknar vi hur många barn och medarbetare som är på plats på förskolorna. Just nu är många sjuka eller hemma av andra anledningar. Vi fortsätter vår verksamhet som vanligt men alla rektorer är beredda på att göra snabba förändringar om det behövs.

Förskoleförvaltningens fokus är, och kommer alltid att vara, att barn och medarbetare ska må bra och att vi ska fortsätta vår verksamhet som vanligt så länge det är möjligt.  

Om ditt barn blir sjukt

Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Detta gäller:
·       Alla barn och medarbetare som känner sig sjuka ska stanna hemma. Det gäller även om man bara har en lätt förkylning. 

·       Innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan ska barnet ha varit friskt i två dagar.

·       Förskolans medarbetare är inte experter på olika sjukdomar. Om medarbetarna tycker att ditt barn verkar sjukt tar de inte emot barnet på förskolan. Om du inte tycker likadant är det förskolans rektor som bestämmer om barnet får vara på förskolan eller inte.

·       Om ditt barn blir sjukt på förskolan ska du så snabbt som möjligt hämta ditt barn. Förskolan kontaktar dig om ditt barn blir sjukt. Se till att förskolan enkelt kan komma i kontakt med dig.

·       Meddela förskolan så tidigt som möjligt om ditt barn är sjukt eller hemma av en annan anledning. 

·       Meddela förskolan senast klockan 14.00 dagen innan du planerar att lämna ditt barn på förskolan igen.
 


Viktigt att sprida korrekt information 

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sprida korrekt information och att hantera den oro som finns. Förskolan får inte berätta om barns, medarbetares eller vårdnadshavares hälsa. Det strider mot lagen. Alla frågor om smittade och smittspridning hanteras av Smittskydd Skåne.

På www.malmo.se/corona hittar du aktuell information från Malmö stad. Använd gärna Google translate om du behöver översätta till andra språk.

Följ Folkhälsomyndighetens råd om hur du tvättar händerna och hur du undviker att sprida smitta. Information på flera olika språk finns på:  www.folkhalsomyndigheten.se

Det finns även mycket bra information på www.krisinformation.se

Ny information


Om det kommer nya beslut eller förändringar kommer du att få ny information. Vi hoppas att du förstår att nya beslut kan komma snabbt och att vi gör vårt bästa för att informera dig så snart vi kan. Om du har frågor går det självklart bra att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar
Lars Norlin
Rektor
0703-678611
lars.norlin@malmo.se