torsdag 5 mars 2020

Visuellt stöd

Ett visuellt stöd är ett verktyg som används för att stärka det talade ordet. Det visuella stödet används på bilderna nedan i en samling där vi förberedde barnen på hur dagen skulle se ut.

Barnens namn finns med längst till vänster. Barnen flyttar pärlan vid sitt namn för att visa att barnet är på förskolan. Här blir det också tydligt vem som inte har kommit till förskolan. Även barn som inte är på förskolan uppmärksammas. Någon kan vara sjuk, komma senare eller ha en ledig dag.

En del av dagen gås igenom. Samling, frukt, åka buss till teater/konsert, äta mat på förskolan, gå ut och leka på Gyllebogården.