tisdag 17 mars 2020

Är du eller ditt barn sjukt – stanna hemma!

Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande covid-19. Vid symptom på luftvägsinfektion uppmanas alla att stanna hemma.På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om covid-19 och smittspridning: www.folkhalsomyndigheten.se


Har du frågor gällande luftvägsinfektioner, läs mer på: 
www.1177.se


Malmö stad har aktuell information kring corona på: 
www.malmo.se/corona

För att på bästa sätt kunna organisera vår verksamhet, planera och laga mat utifrån rätt barnantal behöver vi er hjälp med att meddela förskolan vid ditt/dina barns frånvaro samt återgång till förskolan dagen innan.

Tack för ditt samarbete!
/ Ledningen i område Innerstaden 2