söndag 2 februari 2020

VU-dag 3/2

Vi påminner om att förskolan är stängd måndagen den 3/2. Denna dag kommer alla vi i personalen att fortbildas. Förste förskollärarna på området har förberett för workshops kring barnkonventionen, kopplat till estetiska och digitala uttryckssätt. På eftermiddagen kommer vi att starta upp vår satsning på fortbildning om anknytning som kommer äga rum under våren. Uppstarten består av en föreläsning som hålls av områdets psykologer och specialpedagoger.