fredag 14 februari 2020

Kommande utvecklingsområde

Uppdaterat!

Av någon anledning jag inte förstår så byttes koden till menti när jag förlängde svarstiden. Koden är 98 57 33. Gå in på www.menti.com och berätta vad tycker!

Vad är viktigt för ditt barn?


Alla förskolor i Malmö stad har ett gemensamt utvecklingsområde, Alla barns rätt till stöd. Mål och insatser inom utvecklingsområdet kan däremot vara olika beroende på behov.
I vårt område med våra fyra förskolor har vi sedan valt ett gemensamt utvecklingsområde med samma mål och insatser. Detta har varit Barns delaktighet och inflytande i två läsår nu.
Vi har även valt att ha ett förskolespecifikt utvecklingsområde. Bellevue har Grön flagg, Gyllebo och Mellanheden har Språkutveckling och Rönneholm har Digitalitet.

Nu är det era tankar som vårdnadshavare som vi vill få in! Vi hoppas att ni kan delta genom att svara på följande fråga. Vilka utvecklingsområden ser du som vårdnadshavare är viktiga för ditt barn? Vår önskan är att få in svaren digitalt genom verktyget Mentimeter. Det kommer även att finnas möjlighet att svara på frågan ute på förskolan vid anvisad plats.

Gå in på www.menti.com och använd koden för att svara:


Mellanhedens förskola 98 57 33