fredag 7 februari 2020

VU-dag 20-02-03
På vår VU-dag i måndags fortsatte vi arbeta med Barnkonventionen och hur vi kan arbeta med barngruppen för att öka deras medvetenhet om vad Barnkonventionen är för något.

Den här gången arbetade vi i workshops för att få kunskap om hur vi kan ge barnen möjlighet att reflektera kring Barnkonventionen genom att jobba praktiskt med olika estetiska och digitala uttrycksformer.

Första workshopen var ett boksamtal kring kompisboken Lika värde. Vi projicerar boken så att alla kan se bilderna när vi läser. Vid högläsning är samtalet kring boken oerhört värdefullt för barnens språkutveckling. Vi ställer frågor innan vi börjar läsa med hjälp av bokens framsida - Vad tror ni boken handlar om? Under tiden ställer vi frågor som "Vad hände nu?" för att barnen ska ges möjlighet att återberätta innehållet och "Vem är det här?". Efter vi har läst boken klart kan vi ställa frågor som "Vem i boken skulle ni helst vilja vara kompis med?"Andra workshopen var kopplad till konserten som 4- och 5-åringarna i området var på som handlade om Barnkonventionen. Här fick alla reflektera kring konserten med målning som uttrycksform. Konserten projicerades på väggen och bilder från konserten projicerades på golvet och både golv och väggar var täckta med spännpapper. Det som var så fantastiskt var att det blev ett rum fyllt av vackra färger och en härlig positiv känsla färgade hela rummet. Det är den känslan vi får av Barnkonventionen och barns rättigheter.


I tredje workshopen arbetade vi med rödlera. Vi arbetade med lerverktyg, däribland skärtråd som är ett häftigt sätt att dela lera på. Vi kopplade det till boken Lika värde och en känsla som uttrycks i boken - bekymrad. "Gör bekymrad med leran."

Workshop 4 bestod av ett ljusbord med bilder från kompisböckerna där vi återberättade sagor tillsammans eller skapade egna sagor tillsammans. Att ha bilder som man kan flytta runt är ett häftigt sätt att interagera med en bok.


Den femte workshopen var kopplad till Puppet Pals, en app där barnen med hjälp av figurer kan skapa filmer. Här var det figurer från Barnens Planet (en annan bok om Barnkonventionen) inlästa så att vi kunde skapa filmer utifrån dessa figurer.


Det var en härligt kreativ förmiddag!

På eftermiddagen hade vi uppstart av det anknytningsprojekt som vi kommer arbeta med under våren på alla fyra förskolor i området. Områdets psykologer, specialpedagoger och utvecklingspedagoger höll en föreläsning om anknytning och de teorier som ligger till grund för denna vetenskap. Från och med nästa vecka kommer all personal delta i lärgrupper för att diskutera boken "Se barnet inifrån - att arbeta med anknytning i förskolan" av Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson och Guro Øiestad. Detta är ett utvecklingsarbete som kommer pågå under hela våren.