tisdag 17 december 2019

Jul och vårterminen 2020


Nu är vi inne i den sista hela veckan innan jul och några har redan börjat gå på julledighet. Vi kommer att slå oss samman på Rönneholm from den 23 december. Våra öppettider är som vanligt. Det kommer att finnas personal från samtliga förskolor på plats. Vi ber er att så fort som möjligt meddela om ni tänker vara ytterligare lediga under juldagarna.

Mellanhedens förskola kommer att vara på Gyllebo förskola den 20 december.

Under sammanslagningen är det Lejonets telefon vi tar med oss till Rönneholm. Vi ber er packa en liten väska/påse med extra kläder, blöjor mm som barnet behöver under sin vistelse på Rönneholm. Barnen från Gyllebo och Mellanheden kommer att vara i Pärlans lokaler, samma lokal vi var under sommarsammanslagningen. När det gäller portkoden för er som ska närvara på Rönneholm kommer ni få den muntligen av personalen.

Under våren kommer det bli förändringar gällande personal på våra förskolor. Vi önskar både Martina och Daniel lycka till då de har valt att möta andra utmaningar. Rekrytering av förskollärare pågår till både Lejonet och Delfinen och vi har intervjuer inbokade under denna veckan.

Inför våren kommer bemanningen att se ut enligt följande:

Mellanheden:                       Muntaha, Mimmie, Hanna och Nathalie. Suha vikarierar fram till den 28 februari då Linda, förskollärare, kommer tillbaka efter sin föräldraledighet.

Delfinen:                             Cindy, Malika och Lena som vikarierar fram till den 28 februari.

Pingvinen:                           Tania, Maria och Marie.

Lejonet:                               Fatme. Daniel arbetar fram till slutet av februari. Marie-louise arbetar till den 28 februari då Seeda kommer tillbaka från sin föräldraledighet.

Elefanten:                            Carina, Judit och Medya.


Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Anette Åkesson                   Johanna Kjellander Hansen
Bitr förskolechef                 Förste förskollärare