torsdag 5 december 2019

Information från ledningen


Snart är det dags för det årliga luciafirandet på vår förskola!

Det har blivit allt vanligare att föräldrar eller närstående fotograferar och filmar barnen på förskolan för att sedan dela med sig av detta i sociala nätverk på internet. Inom förskolans verksamhet råder det stark sekretess för uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Det betyder att förskolan inte utan vidare får berätta för utomstående vilka barn som går på förskolan. På många förskolor i dag finns det barn som har skyddade personuppgifter eller som på grund av andra omständigheter inte bör synas på internet. Det finns alltså flera anledningar till att bilder och filmer från förskolan inte får spridas.

Förskolan är inte en allmän plats. Det innebär att rektorn får vidta de åtgärder som behövs för att barn och föräldrar ska känna sig trygga.

Med anledning av den stora spridning som sker av bilder i dag har vi beslutat att inte tillåta fotografering eller filmning i samband med luciafirandet på förskolan.

Du som vill fotografera eller filma ditt eget barn kan göra det innan och efter det gemensamma framträdandet. Om barnet vill fotograferas tillsammans med kompisar, rekommenderar vi att alltid kontrollerar med barnets vårdnadshavare att detta är okej.

Vi hoppas att alla barn och föräldrar på våra förskolor i och med detta kan känna sig trygga och att vi alla kan glädjas av en fin stund tillsammans.


Lars Norlin, rektor
Anette Åkesson, biträdande förskolechef
Gyllebo och Mellanhedens förskolor