torsdag 29 augusti 2019

Uppföljningssamtal och utvecklingssamtal

Under den månad ert barn fyller år blir ni erbjudna ett utvecklingssamtal av barnets ansvarspedagog. Detta gäller alla barn i gruppen.

Ni som har barn som började på Mellanhedens förskola nu vid terminstarten kommer att erbjudas ett uppföljningssamtal. Ett kortare samtal där ni som vårdnadshavare får berätta hur ni upplevt inskolningen och vi berättar om vår upplevelse. 

Vi vill ha en öppen kommunikation med er. Kom till oss med frågor och funderingar som dyker upp. Vänta inte till vi bokar möte, utan kom direkt.