tisdag 20 augusti 2019

Hösten på Gyllebo och Mellanhedens förskola

Vi hälsar både barn och föräldrar välkomna till en ny termin på Gyllebo och Mellanhedens förskola och hoppas att ni har haft en skön sommar.

Nu när höstterminen startar är det dags att se över några av våra dokument som är viktiga för era barns säkerhet. Personalen har lämnat ut nya barnkort och vi ber er fylla i dessa och återlämna till förskolan, det är viktigt att vi har uppdaterade kontaktuppgifter så att vi kan nå er. Vi behöver också uppdatera blanketten gällande egenvård. Egenvård i förskolan är en hälso- eller sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att personal i förskola kan utföra. En vårdnadshavare kan alltså inte komma överens med förskolan om att personal ska genomföra åtgärden. Det är alltid den behandlande läkaren som gör bedömningen om en åtgärd är egenvård som kan utföras av förskolepersonal. Ni som har barn som behöver egenvård, ta kontakt med personalen så får ni en ny blankett av dem. Det som inte omfattas av egenvård i förskolan är egenvård som får utföras av vårdnadshavare (t.ex. antibiotikabehandling) och kommer inte att hanteras av förskolan.

Förskolan bedriver en stor del av barnens utbildning ute på gården och i förskolans närmiljö och därför är det bra om barnen har kläder så att de kan vara ute i alla väder.

Under sommaren har det blivit förändringar i personalen på Gyllebo förskola, några har valt nya utmaningar. Följande förändringar har och kommer att ske i huset. På Delfinen kommer Iris att lämna oss under september månad, rekrytering av förskollärare pågår. På Pingvinen har Maria börjat och Marie arbetar nu 75%. På Lejonet har Janet flyttat tillbaka till Bellevue förskola och Marie-Louise har börjat hos oss. På Elefanten är bemanningen oförändrad, förutom att Medya under hösten kommer att gå en utbildning varje onsdag och då kommer Helen från bemanningsteamet att vara hos oss.

Påminner om verksamhetsutvecklingsdagen den 9 september, då förskolan är stängd. Har ni behov av barnomsorg den dagen meddela personalen på er avdelning senast den 31 augusti.

Under september månad kommer respektive avdelning ha ett föräldramöte där de presenterar vad de kommer att arbeta med under hösten.

Har ni tankar och funderingar kontakta mig gärna på telefon 0723-529513 eller maila mig på anette.akesson@malmo.se

Med vänlig hälsning

Anette Åkesson
Biträdande förskolechef