måndag 20 maj 2019

Information från ledningen


Brandövning

Idag har Gyllebo förskola haft brandövning i samband med kontroll av larmcensorerna. Övningen gick bra och alla barn och personal kom ut till återsamlingsplatsen. Barnen var mycket duktiga och gjorde precis som vi tidigare övat. Brandövningen var oförberedd.

Vi vill dock påminna om att barnvagnar inte får finnas inne i lokalerna, eller direkt utanför entréerna då dessa kan hindra utrymningen. Vi ber er parkera barnvagnarna på hänvisad plats – mot Särskolans vägg.

Viktigt är också att ni som vårdnadshavare inte går in i lokalerna när brandlarmet gått, utan väntar utanför till dess att ni fått klartecken att gå in i lokalerna. Vi träffade tyvärr vårdnadshavare i lokalen efter det att vi utrymt och kontrollerat att förskolan var tömd. Vi ber er vårdnadshavare gå runt om och gå till vår återsamlingsplats som är i Mellanhedsparken bredvid tennisbanan.

Har ni ytterligare funderingar ta gärna kontakt med mig.

Anette Åkesson
Bitr förskolechef