måndag 27 maj 2019

Diskussioner på det öppna föräldrarådet

Först vill vi rikta ett stort tack till er vårdnadshavare som kom på föräldrarådet och för ert engagemang i frågorna som gjorde att det blev bra diskussioner.

I det öppna föräldrarådet presenterade ledningen de ändringar som den reviderade läroplanen för förskolan innehåller.

Vi samtalade bland annat om:
  • hållbar utveckling (vad betyder ekonomisk hållbarhet för oss i förskolan?)
  • språkutveckling och högläsning (under hösten kommer vi påbörja ett arbete med att ta fram en gemensam språkplan för vårt förskoleområde)
  • digitalisering (vi har tagit fram en gemensam ikt-plan för vårt förskoleområde som kommer finnas tillgänglig på avdelningarna och på förskolans hemsida inom kort.
  • barns delaktighet och inflytande (Barnkonventionen blir lag 2020.)
  • begreppen utbildning och undervisning (detta är begrepp som inte har diskuterats så mycket i förskolans värld trots att dem funnits med i skollagen men i och med att begreppen nu kommer med i läroplanen så kommer vi diskutera och använda dessa begrepp mer.)