fredag 22 november 2019

Information från ledningen

Den 3/2-2020 har förskolan stängt på grund av utbildning för pedagogerna.

Förskolan i Malmö ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje läsår.
Om du som vårdnadshavare inte kan ha ditt barn hemma den här dagen så vill vi att du meddelar personalen minst fjorton dagar innan, så vi kan ordna omsorg på annan förskola för ditt barn. 

Välkommen att höra av dig om du har frågor!

Med vänliga hälsningar

Lars Norlin
Rektor