måndag 30 september 2019

Påminnelse från ledningen

Vi vill påminna om att förskolan inte ska fungera som en plats där ni som vårdnadshavare kan byta/dela ut information gällande saker som sker utanför förskolan till varandra. Hallen och barnens platser får inte användas för att till exempel sätta upp kalasinbjudningar.

I hallen finns en lista med kontaktuppgifter till vårdnadshavare som har valt att skriva upp sig. Denna lista är inget som förskolan förmedlar utan den finns på initiativ från vårdnadshavare för att kunna ta kontakt utanför förskolan. När ni önskar komma i kontakt med varandra så hänvisar vi till denna lista.