tisdag 30 april 2019

Öppet föräldraråd


Välkomna till Öppet Föräldraråd på Mellanhedens förskola
Onsdagen 15 maj 2019 kl 18:00-19:30

Detta föräldraråd är ett öppet möte för alla vårdnadshavare
som har sina barn på Gyllebo och Mellanhedens förskola,
då vi kommer att presentera följande från vår utbildning:

Ø Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18

Ø Övriga frågor

Vi vill gärna veta hur många som kommer så lämna talongen nedan till respektive avdelnings personal senast fredagen den 10 maj om ni kommer.

Har ni frågor och funderingar ni vill att vi skall ta upp
under kvällen, skicka dessa till förste förskollärare Johanna på johanna.hansen@malmo.se

Under våra öppna föräldraråd diskuterar vi inte enskilda barn/pedagoger/händelser som sker på förskolan utan dessa samtal sker i andra forum. Vi kommer fokusera på gemensam information och utvecklingsmöjligheter när det gäller samverkan mellan hem och förskola.

Med vänlig hälsning
Lars, Anette och Johanna
Ledningsgrupp Förskoleområde Innerstaden 2