onsdag 22 januari 2020

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nu finns vår uppdaterade Plan mot diskriminering och kränkande behandling att läsa här på bloggen (under fliken Styrdokument och lokala planer).

Vi är intresserade av att få era synpunkter och tillägg till vår plan så förmedla gärna detta till personalen på ert barns avdelning eller maila till förste förskolläraren:

Johanna.Hansen@malmo.se