måndag 21 januari 2019

V 3 2019


Barnen leker en hel del i familjevrån där rollerna varierar.
Några barn har fått visa vart dom bor. De barn som visar har en karta på deras bostad. De går först och visar vägen, berättar hur många dom bor i deras bostad och vilket rum som är deras.

Förskolans uppdrag
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling
och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.


Onsdagen är vår bakdag. Denna veckan bakade  vi pizza, godaste pizzan var deras reaktion
När vi bakar pratar vi om dom olika ingrediensernas funktion och smak

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa
funktioner
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar
Flanosagor har blivit en stor favorit, vi kombinerade sång och saga med bonden och hans fru

En eftermiddag när vi gick över till Gyllebo såg ett barn en död hund ( en kofta som låg på marken). Vi stannade och frågade barnen vad dom såg. Dom flesta såg en kofta. Reflektionen var att den var smutsig, frusen och hade ett hål.Ett hål går att laga, vi pedagoger berättade att det finns en sång om en gubbe som ville ha lagat sina byxor. Gumman tog ett igelkottaskinn. Sjöng sången och reflekterade över hur det känns med ett igelkottaskinn på rumpan.

Uppgragskorten är en populär aktivitet.
På fredagen sorterade och organiserade barnen på avdelningen. Skrev namn  på material och plats för att lättare veta var sakerna har sin plats


Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens
och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.
Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och
bearbeta
upplevelser, känslor och erfarenheter.