tisdag 13 februari 2018

Varför blir mjölken vit???

Idag frågade ett barn varför är mjölken vit när gräset som kon äter är grönt?

Vi sökte fakta på nätet

Varför är mjölken vit när gräset är grönt?

Det enkla svaret är att mjölken faktiskt inte är vit liksom gräset inte är grönt – det är bara så våra ögon uppfattar det. Och hur vi uppfattar färger beror på hur ljuset reflekteras, sprids, av olika material, som till exempel mjölk eller gräs.
Mjölken ser vit ut eftersom den innehåller stora partiklar, bland annat fettoch proteiner som sprider det ljus som träffar dem. Alla ljusets olika våglängder – från blått till grönt, gult och rött – reflekteras av mjölken och när vi ser alla färger samtidigt uppfattar vi det som vitt. 
Gräset innehåller klorofyll som behövs för att det ska kunna fotosyntetisera, det vill säga utnyttja ljusets energi och koldioxid för att producera socker. Klorofyllet tar upp blått och gult/rött ljus i fotosyntesen, men inte grönt. Därför ser gräset grönt ut.