söndag 12 november 2017

Vi skapar tillsammans material till barnens utevistelse

I vårt förskoleområde som består av fem förskolor har vi Pedagogiska miljöer som utvecklingsområden.


På måndagar har vi forumgrupper där pedagoger från Gyllebo och Mellanheden träffas för att reflektera kring vår verksamhet och våra mål. Nu är vi uppe i spännande reflektioner kring våra pedagogiska miljöer utomhus. Tillsammans skapar vi material som ska utmana och locka barnen till utforskande och lek. Detta material ska finnas tillgängliga för barnen vid utevistelse på gårdarna. Vi har påbörjat arbetet med sångpåse, sagopåse, rymden-påse, uppdragskort och ritningar till hinderbana.Arbetet är i full gång