tisdag 9 maj 2017

Brandövning

Idag har vi haft brandövning på förskolan. Vid en övning som idag har vi chansen att se och lyfta det som fungerar bra enligt våra rutiner, såväl som att upptäcka och förbättra eventuella brister.
Personal från Eld upphör var med och observerade och gav oss handledning på vad som gjordes bra och vad som behöver utvecklas.
Han pratade med barnen om att det var just en övning och hur vi ska agera när larmet går. Det viktigaste han ville få fram till barnen är:
1. Gå ut!
2. Göm er inte!
Det är viktigt att alla vuxna respekterar våra övningar och följer våra riktlinjer! Ingen får lov att gå in i byggnaden bortsett från den personal som har ansvar att söka av lokalerna. Vi vill också påminna om att barnvagnar inte får stå i vägen för utrymningsvägar.