torsdag 13 april 2017

Äventyrarnas inne- och utepedagogik

På äventyrarna använder vi oss av ett undersökande arbetssätt tillsammans med barnen, Därför arbetar vi med att använda allt tillgängligt pedagogiskt material både utomhus och inomhus. Nu när det blivit varmare, så har vi börjat ta med oss böcker ut och har lässtund ute i solen. 
    Barnen har även ett stort intresse för maskar och insekter. Vi har därför tagit med maskar in på avdelningen, för att barnen ska kunna titta, prata, fråga och undersöka sina frågeställningar inomhus. 
/Äventyrarna