fredag 3 mars 2017

Verksamhetsutvecklingsdag


Under den gångna veckan har vi haft en gemensam verksamhetsutvecklingsdag för alla pedagoger på områdets fem förskolor. På förmiddagen föreläste en av förskoleförvaltningens psykologer för oss. Ämnet var anknytning och inskolning i förskolan. På eftermiddagen satt vi i våra respektive arbetslag och arbetade med vårt gemensamma inskolningsmaterial för området.