måndag 17 juni 2019

VU-dagar Hösten 2019

Den 9 september och 6 november har Mellanhedens förskola stängt på grund av utbildning för personalen.

Förskolan i Malmö ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje läsår.
Om du som vårdnadshavare inte kan ha ditt barn hemma den här dagen så vill vi att du meddelar personalen minst fjorton dagar innan, så vi kan ordna omsorg på annan förskola för ditt barn.

Välkommen att höra av dig om du har frågor!

Med vänliga hälsningar
Lars Norlin, förskolechef
0703-67 86 11
lars.norlin@malmo.se