torsdag 25 juni 2020

Information


Till vårdnadshavare under sommarveckorna 27-32

Vi kommer att vara sammanslagna på Rönneholms förskola veckorna 27-32.
Rönneholms förskolas adress är Nordlindsväg 86 precis vid Rönneholmsparken.
Under dessa veckor kommer det att finnas personal och barn från Rönneholm, Bellevue, Gyllebo och Mellanhedens förskolor öppettiderna är 6.15–18.00.
Ingångarna på Rönneholms förskola kommer att vara skyltade med respektive förskolas namn så att ni ser i vilka avdelningar ni ska vara. Personal kommer att möta upp ute på gården för att undvika att vi samlas för många vuxna inne i lokalerna.


Dörrkoden får ni muntligen av era barns pedagoger, vänligen håll denna mellan er vuxna och endast till de som hämtar och lämnar för era barns säkerhet.

Vi har tillgång till Rönneholms Christiania-cyklar som kommer att användas för olika utflykter i vår vackra stad.

Då vi är flera förskolor tillsammans har vi sammanställt en sommarpärm med rutiner, riktlinjer utifrån Trygg och säker förskola och annan nyttig och användbar information för våra pedagoger för att skapa en trygg och säker förskola under vår sammanslagning.

All mat som kommer att serveras under sammanslagningen tillagas i vårt kök på Rönneholms förskola.

Egen ryggsäck tar barnen med hemifrån packad med extrakläder, solkräm, solhatt, blöjor mm som barnen har behov av under sin förskole vistelse.
Tänk på att namna barnens kläder väl synligt då det är flera förskolor på en förskola.

Respektive förskola har med sig sina egna telefoner.


Med vänlig hälsning

Anette Åkesson                                                                                                        
Biträdande Förskolechef                                                           
Bellevue, Gyllebo & Mellanhedens          
Förskolor                                                                                  
anette.akesson@malom.se                       torsdag 18 juni 2020

Kvalitetsrapport 2020

Nu har vi sammanställt utvärderingen av den utbildning och undervisning vi erbjuder barnen i en kvalitetsrapport.

Ni kan läsa Kvalitetsrapporten här på bloggen under fliken Styrdokument och lokala planer.

måndag 15 juni 2020

Information om höstens grupper


Äntligen har vi fått lite vårvärme och härligt väder och med det många uteaktiviteter med barnen. Tyvärr påverkar Covid -19 mycket av de avslutningsaktiviteter vi brukar göra tillsammans med er vårdnadshavare och vi hoppas att ni har förståelse för detta.

I samband med att vi är ute mer behöver barnen ha tillgång till solskydd, såsom keps, hatt och solkräm och vi ber er se över barnens lådor så att de har tillgång till detta. För att säkerställa att barnen får i sig tillräckligt med vätska under varma dagar, så har vi köpt in kåsor till barnen.

Sommarsammanslagningen kommer att vara på Rönneholm v 27-32. Just nu får vi frågor gällande förändring av semestrar, vi är restriktiva med förändringar utifrån att vi har beviljat våra medarbetare semester utifrån de uppgifter ni tidigare lämnat in. Vi har förståelse för att ändringar kan behöva göras och ber er gällande detta ta kontakt med biträdande förskolechef om ni har frågor kring ändring av semester.

Innan vi går till sammanslagningen behöver vi er hjälp med att tömma era barns lådor och platser i hallarna, då vi under de veckor vi inte är på plats får förskolan storstädad.

Till hösten kommer vi också att förändra organisationen på Gyllebo och Mellanhedens förskola till följande:

Mellanhedens förskola kommer att avvecklas till sommaren och de barnen kommer att vara på Gyllebo förskola. Vi kommer att byta plats på nuvarande Pingvinen och Lejonet, så att Pingvinen blir Lejonets avdelning och tvärtom.
Vi kommer att ha en avdelning för yngre barn (1-3) och en avdelning för äldre barn (4-5) på varje sida av huset. Delfinen (1-3) och Pingvinen (4-5) kommer att vara på ena sidan och där kommer Malika, Cindy, Sandra, Fatme, Gesa och Hanna arbeta. Lejonet (1-3) och Elefanten (4-5) kommer att vara på andra sidan och där kommer Tania, Maria, Linda, Marie, Medya, Carina, Marielouise att arbeta och rekrytering av förskollärare pågår.

Mona och Mimmie kommer efter sommaren att börja på Bellevue förskola och vi önskar dem lycka till.

Vi har tillsammans med medarbetarna valt att göra denna förändring utifrån följande perspektiv:

·         Barnen lär känna den personal som de kommer att ha under hela sin förskoletid. Även om ett barn flyttar till avdelningen för äldre barn så är barnet nära sina inskolningspedagoger.
·         Övergång mellan avdelningar från yngre till äldre barn är smidigare och blir mer flytande utifrån barnets mognad.
·         Äldre och yngre barn träffas mer regelbundet och lär av varandra.
·         Om ett barn ska flytta upp till avdelningen för äldre barn och har en kompis som är ett år yngre är den kompisen närmare.


Denna förändring medför att Mellanhedens barn kommer att delas i två grupper och ingå i Pingvinen eller Elefantens befintliga avdelningar, då vi fyller på i de befintliga äldre barns avdelningarna. Mellanhedens, Elefanten och Lejonets personal kommer att berätta för er på vilken avdelning ert barn kommer att vara. Delfinen och Lejonet (tidigare Pingvinen) kommer att behålla sina grupper som de ser ut i dagsläget. Elefanten och Pingvinen (tidigare Lejonet) kommer att fyllas på med barn från Mellanhedens förskola.

I arbetet med förändringen av barngrupperna till hösten har medarbetarna genom diskussioner utifrån ett barnperspektiv och med kunskap om respektive barn delat in barnen i höstens grupper.


Med vänlig hälsning

Anette Åkesson                                        Johanna Kjellander Hansen
Bitr Förskolechef                                      Förste Förskollärare

Matsedel v. 25