tisdag 22 januari 2019

Information från ledningen

Vi vill påminna vårdnadshavare till barn som börjar förskoleklass hösten 2019 om att göra ett skolval om ni inte redan gjort detta. Skolvalet är öppet till 31 januari. Sista dagen att göra ett skolval är alltså 31 januari. Om ni behöver hjälp med hur valet görs så kontakta ert barns pedagoger.

Läs mer om skolvalet här:
https://malmo.se/Huvudnyheter/2019-01-10-Nu-ar-det-skolval-i-Malmo.html

Gör skolvalet här:
https://malmo.se/Forskola--utbildning/Grundskola/Grundskolor-och-forskoleklass/Att-valja-grundskola/Skolvalet---Att-valja-forskoleklass--skola-arskurs-7.html

måndag 21 januari 2019

V 3 2019


Barnen leker en hel del i familjevrån där rollerna varierar.
Några barn har fått visa vart dom bor. De barn som visar har en karta på deras bostad. De går först och visar vägen, berättar hur många dom bor i deras bostad och vilket rum som är deras.

Förskolans uppdrag
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling
och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.


Onsdagen är vår bakdag. Denna veckan bakade  vi pizza, godaste pizzan var deras reaktion
När vi bakar pratar vi om dom olika ingrediensernas funktion och smak

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa
funktioner
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar
Flanosagor har blivit en stor favorit, vi kombinerade sång och saga med bonden och hans fru

En eftermiddag när vi gick över till Gyllebo såg ett barn en död hund ( en kofta som låg på marken). Vi stannade och frågade barnen vad dom såg. Dom flesta såg en kofta. Reflektionen var att den var smutsig, frusen och hade ett hål.Ett hål går att laga, vi pedagoger berättade att det finns en sång om en gubbe som ville ha lagat sina byxor. Gumman tog ett igelkottaskinn. Sjöng sången och reflekterade över hur det känns med ett igelkottaskinn på rumpan.

Uppgragskorten är en populär aktivitet.
På fredagen sorterade och organiserade barnen på avdelningen. Skrev namn  på material och plats för att lättare veta var sakerna har sin plats


Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens
och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.
Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och
bearbeta
upplevelser, känslor och erfarenheter.torsdag 10 januari 2019

Torsdag 10/1

Idag var vi ute på förmiddagen.

Torsdagar äter vi soppa i kåsor, vid bra väder utomhus och dåligt väder sitter på filtar på golvet.

Fri lek inomhus 

Lek på förskolan

2 barn har byggt ett husIgår bakade vi en pizza som var väldigt god

För att den ska kunna jäsa och bli stor måste man ja jäst och vatten

Några barn smakade på salt och rapsoljan, några tyckte det var gott och några att det smakade illa.

När degen vilade så jäste den och blev stor

Vi kavlade ut degen så den blev platt 

Pizzan blev väldigt uppskattas. 

Den godaste pizzan vi ätit, tyckte barnen.

måndag 17 december 2018

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Förskolans plan finns nu i trappuppgången


Mål 1 under utvecklingsområde Alla barns rätt till stödPlanen mot diskriminering och kränkande behandling är väl känd av alla i personalen. Arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling genomsyrar verksamheten. Vi har ett särskilt fokus på det förebyggande arbetet genom att vara normkreativa (synliggöra, kritisera och förändra normer) i vårt bemötande mot barn och vuxna. (Kvalitetsplanen 2018/2019)

Beskriv planerade insatser.

- Personal, barn och vårdnadshavare är med i framtagandet av en uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling. Under läsårets genomför vi uppföljningar kring arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

- Under våra forumgrupper, vu-kvällar och verksamhetsutvecklingsdagar arbetar vi med att diskutera och problematisera begreppet normkreativitet. Vi använder oss av boken Normkreativitet i förskolan för att skapa en gemensam förståelse för arbetet med normkreativitet. Genom att utgå från gemensam litteratur kopplad till forskning arbetar vi fram en utbildning baserad på en vetenskaplig grund.

- Personalen arbetar aktivt med att lyfta likheter, olikheter och mångfald i barngrupperna på olika sätt. Vi gör detta exempelvis genom att läsa böcker som tar upp olikheter och likheter och genom att föra samtal med barnen där vi lyfter deras funderingar och ger utrymme för barnens resonemang. Vi använder litteraturen så att varje barn har möjlighet att känna igen sig själv eller att identifiera sig själv med de olika karaktärerna i böckerna. Böckerna används också för att visa andra sätt att vara än normen.

Beskriv på vilket sätt de planerade insatserna förväntas bidra till bättre förutsättningar för barnens utveckling och lärande (vilka effekter ser vi hos personalen, i barngruppen, i miljöerna?).

- All personal är väl förtrogna med planen mot diskriminering och kränkande behandling vilket leder till att personalen i högre grad kan förebygga situationer då kränkningar skulle kunna uppstå och därmed skapa bättre förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Det finns en dokumentation i slingan som visar hur vi arbetat med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

- Personalen har ett kritiskt (reflekterande) tänkande kring sitt eget och andras förhållningssätt i mötet med barn och vuxna på förskolan.


- Barnens resonemang och funderingar kring likheter/olikheter och mångfald är synliga i den dagliga verksamheten genom dokumentationer av olika slag.

måndag 10 december 2018

Dropp in 18/12

Tisd den 18/12 är ni föräldrar  välkomna att pyssla och fika på Mellanhedens förskola