torsdag 16 maj 2019

Daniel Tiger och Zuper Unicorn

Idag har förskolorna i vårt område (Bellevue, Erikslust, Gyllebo, Mellanheden och Rönneholms förskola) fått besök av Daniel Tiger och Zuper Unicorn.
Daniel och Johanna, som jobbar som förste förskollärare i området, ville ge barnen en spännande upplevelse på Förskolans dag!

Förskolans reviderade läroplan som börjar gälla 1 juli i år slår fast:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga".

Det bästa Daniel Tiger och Zuper Unicorn vet är att LEKA! Men hur ska de göra när de vill leka olika lekar? Daniel Tiger vill leka flygplan och Zuper Unicorn vill leka polis. Daniel Tiger ber barnen om hjälp och får förslag som att först leka den ena leken, och sen den andra.

Vikten av lekens betydelse för barns utveckling och lärande kan inte nog betonas. I Barnkonventionens artikel nummer 31 slås fast att "barn har rätt till lek, vila och fritid."

I den nya läroplanen läggs det större betoning på just leken. "Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande."

Och vi blir ju aldrig för gamla för att leka!


söndag 12 maj 2019

Bokträdgården


För några veckor sedan tog förskolebussen oss på en härlig tur till bokträdgården intill bokskogen. Där fick vi bland annat se hur en fågelholk såg ut invändigt, bygga fågelbo, åka i lianer, måla i en ateljé och utforska en helt ny miljö! En väldigt uppskattad dag av oss alla/ Cykelhjältarna ( gamla diamanten)


fredag 10 maj 2019

Välkomna att fira förskolans dag med oss!

När:              Torsdag den 16 maj
Var:              Gyllbo förskolas gård
Tid:               Kl 1400-1530

Vi samlas ute på gården och äter mellanmål tillsammans. Vi bjuder på korv och bröd, dricka och kaffe. Aktiviteterna som barnen har gjort under förmiddagen kommer att finnas kvar ute på gården under eftermiddagen.

Vi hoppas på ett härligt försommar väder och att vi ses den 16 maj.

Välkomna önskar

Barn och personal

torsdag 9 maj 2019

Nytt försök med tomater

Dom fina tomaterna vi sådde för ett tag sen var så spännande att någon nyfiken liten cykelhjälte drog upp alla för att kolla in rötterna.
Många av barnen tyckte det var väldigt skoj att sköta sin egen planta så vi har nu sått nya hemma och tagit med hit så barnen får varsin ny. Hoppas dom får vara i fred denna gången 🌱🍅🙂

tisdag 30 april 2019

Öppet föräldraråd


Välkomna till Öppet Föräldraråd på Mellanhedens förskola
Onsdagen 15 maj 2019 kl 18:00-19:30

Detta föräldraråd är ett öppet möte för alla vårdnadshavare
som har sina barn på Gyllebo och Mellanhedens förskola,
då vi kommer att presentera följande från vår utbildning:

Ø Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18

Ø Övriga frågor

Vi vill gärna veta hur många som kommer så lämna talongen nedan till respektive avdelnings personal senast fredagen den 10 maj om ni kommer.

Har ni frågor och funderingar ni vill att vi skall ta upp
under kvällen, skicka dessa till förste förskollärare Johanna på johanna.hansen@malmo.se

Under våra öppna föräldraråd diskuterar vi inte enskilda barn/pedagoger/händelser som sker på förskolan utan dessa samtal sker i andra forum. Vi kommer fokusera på gemensam information och utvecklingsmöjligheter när det gäller samverkan mellan hem och förskola.

Med vänlig hälsning
Lars, Anette och Johanna
Ledningsgrupp Förskoleområde Innerstaden 2tisdag 9 april 2019

5-årsgruppen

Idag läste vi boken Àdjö herr Muffin`, tände ljus och tog farväl av ett barna morfar. Vi tände även för de som gått vidare tidigare, både djur och människor.
Vi pratade även om vad som händer när vi dör, vad tror barnen.

Det är en naturlig process, även om den kan vara svår att förstå

torsdag 4 april 2019

Information från ledningen


Målning av fasaden på Gyllebo förskola kommer att börja den 15 april, måndag v 16. Arbetet kommer att pågå under v 16 och v 17 i samband med påsken. Detta kommer bli en förändring i användandet av entréerna på Lejonet, som kommer att stängas under v 16. Lejonets barn hänvisas till elefantens ingång. Vi kommer att öppna upp dörren på Lejonet, i det rummet där vi har öppningsverksamhet på morgonen, så att kapprummet kan användas som vanligt. Öppning och stängning kommer att ske på Pingvinen, vilket innebär att under dessa veckor är Elefanten och Lejonet stängd efter 16,30. Behöver ni få med kläder ur barnens lådor hem, prata med personalen så flyttar de med dem till stängningssidan.

Med vänlig hälsning
Anette Åkesson

Tel 0723-529513
Anette.akesson@malmo.se