onsdag 2 oktober 2019

Minnesanteckningar föräldramötet


Här följer en kort sammanfattning av vad som togs upp på mötet. Dyker det upp frågor så kom till arbetslaget.

Förskolan jobbar detta läsår med tre utvecklingsområden som har särskilt fokus i vårt systematiska kvalitetsarbete.
1. Språkutveckling (förskolespecifikt)
2. Barns delaktighet och inflytande (gemensamt för områdets fyra förskolor)
3. Alla barns rätt till stöd (förvaltningsövergripande)


Vi jobbar för att barnen ska känna en grupptillhörighet som stor grupp. Under dagarna jobbar vi alltid med att dela upp barnen i grupper. Diamanter och cykelhjältar är en uppdelning. Men även dessa grupper delas under dagen upp i mindre och olika konstellationer.

Alla barnen på förskolan är födda 2014-2015. Vi gör ingen ytterligare uppdelning baserad på barnens födelseår, utan den uppdelning i grupper som sker, görs för att vi ska kunna skapa förutsättningar för barnen i den utbildning vi bedriver.

Diamanterna har varit på utflykt till Skrylle. Utflykterna ordnas med förskolebussen. Vi har tillgång till bussen en gång i månaden året ut.

Vi har planerade besök till lite olika kulturevenemang. Alla barn kommer att få gå på något evenemang, men alla får inte samma. 5-åringarna kommer alla att delta i förskolekören.

Kodlåset på dörren är bestämt sedan tidigare att bara vuxna använder. På mötet kom vi överens om att inga barn trycker koden vid ytterdörren, oavsett om barnen är under förskolans ansvar eller under vårdnadshavares ansvar. Vi pratar om detta dagligen med era barn och vi behöver ert stöd med att vi håller en gemensam linje i frågan. Vi vet att många av era barn kan koden, och att de listar ut den är svårt att komma ifrån, barnen är smarta. Det har uppmärksammats att skolbarn lutar sig in över staketet och öppnar dörren för barnen. Ledningen har lagt en förfrågan om att byta koden, så vi hoppas på att det snart sker.

Önskemål om att barnen ska ges mer utevistelse på förskolan togs upp.
Varje måndag förmiddag 9-11 är barnen tillsammans på Gyllebogården då förskolorna stöttar varandra under arbetslagens vu-tid. Alla dagar avslutas även oftast ute på Gyllebogården. Förmiddagarna tisdag-fredag arbetar vi med att dela in oss i mindre grupper. Om vi är inne eller ute beror på vad som är planerat. Torsdagar är den dag då vi har möjlighet att göra en längre utflykt och ta mat från förskolan med oss.

Avsaknad av information lyftes. Detta gällde dels barnindelning, tider som gäller under dagen och övergång Gyllebo/Mellanheden.
På mötet berättades vilka barn som tillhör Diamanterna och vilka som tillhör Cykelhjältarna. Barnen är även indelade i ansvarsbarn, det vill säga att varje barn har en ansvarspedagog. Fråga arbetslaget om ni är osäkra på vilken grupp ert barn tillhör.

På tavlan i hallen skrivs information om vad som hänt under dagen. På samma tavla sätts också information om var vi befinner oss om vi inte är i lokalerna. På bloggen kan ni hitta olika sorters information. Vi vill att ni som vårdnadshavare ska kunna använda bloggen som ett stöd i samtalen med era barn och deras dagar på förskolan. På bloggen kommer även information från ledningen.