tisdag 28 maj 2019

Information från ledningen

Tiden springer i väg och sommaren står för dörren och vi avslutar ett välfyllt läsår som bestått av utbildning, utveckling och lärande tillsammans med våra barn på Gyllebo och Mellanhedens förskola.

Under slutet av denna terminen kommer Gyllebo och Mellanhedens förskola tillsammans med Mellandhedsskolan och flera förvaltningar i Malmö stad delta i ett pilotprojekt.  Syftet med projektet är att förbättra trafiksituationen utanför skolan. Vi behöver få in barns och föräldrars erfarenheter och därför påbörjas arbetet med att kartlägga biltrafiken till och från förskolan och skolan. Projektet kommer att fortsätta i höst genom samarbete med barn och föräldrar.

Vi ber dig att fylla i denna enkät, gärna tillsammans med ditt barn, och skicka in den snarast möjligt. Har Ni flera barn på förskolan och skolan ber vi dig lämna in en enkät per barn.

Vi behöver dina svar senast den 5 juni. Använd länken nedan för att svara:Inför hösten står vi inför förändringar inom vårt förskoleområde. Erikslust förskola kommer att avvecklas den 30 juni för att bereda plats åt rivning och nybyggnation av Slottstadens skola. Barn och personal har fått nya placeringar inom och utom vårt område med start i augusti. Under perioden dessförinnan flyttar Erikslust förskola in på Rönneholms förskola.

Vi välkomnar Iris och Maria till Gyllebo och Natalie som kommer tillbaka från sin föräldraledighet till Mellanhedens förskola.

Även inom ledningsgruppen i vårt område kommer det att ske förändringar. Till följd av avvecklingen av Erikslust förskola och därav ett minskat förskoleområde kommer vi att minska vår ledningsfunktion till två biträdande förskolechefer mot dagens tre. Detta leder till en omorganisation och omplacering av biträdande i vårt område, Anette Åkesson kommer fortsätta som biträdande förskolechef på Gyllebo och Mellanhedens förskola och kommer från hösten även ansvara för Bellevue förskola. Linda Åkesson nuvarande bitr. förskolechef på Bellevue och Erikslust kommer att vara ansvarig för Rönneholms förskola och områdets alla förskolekök. Områdets förste förskollärare kommer under hösten att vara två till antalet då vår tredje kollega är fortsatt föräldraledig. Våra förste förskollärare Johanna Kjellander Hansen och Daniel Nyström kommer att arbeta inom hela vårt förskoleområde.

Höstens första verksamhetsutvecklingsdag kommer att vara gemensam för område I2 kommer att vara måndagen den 9 september.


Under hösten kommer vi att organisera våra avdelningar enligt följande:

Delfin: 16 platser med barn födda 2018-2017               
Personal: Malika, Cindy och Iris

Pingvin: 16 platser med barn födda 2017-2016            
Personal: Tania, Maria och Marie

Lejonet: 20 platser med barn födda 2016-2015            
Personal: Janet, Fatme och Daniel

Elefanten: 20 platser med barn födda 2016-2015         
Personal: Carina, Medya och Judit

Mellanheden: 34 platser med barn födda 2015-2014   
Personal: Mimmi, Hanna, Natalie, Muntaha och Martina
                          Från oss alla till er alla en önskan om en riktigt skön sommar!